Arbeid & Inkludering

Dette er Arbeid & Inkludering. Det er vi som driver Jobbmatchen.

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering organiserer over 115 medlemsbedrifter innen arbeidsinkluderingsfeltet. Vårt mål er å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet inn i en varig og trygg jobb.

Et godt samarbeid med det lokale næringslivet står helt sentralt for å lykkes. Våre medlemsbedrifter tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å nå dette målet, fra varig tilrettelagt arbeid til fagopplæring og tett oppfølging i ordinære bedrifter. Vi er overbevist om at gode relasjoner er en nøkkel i arbeidsinkludering. Derfor jobber vi alltid mot en god match mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi kaller det jobbmatch.

Arbeid & Inkludering er en del av NHO, og hører hjemme under NHO Service og Handel. Bransjeforeningen arbeider innen fag, kompetansespredning og politikk for at flest mulig skal få delta i arbeidslivet. Vi tror at med riktig veiledning og en god jobbmatch kan alle bidra. Dette kommer enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet til gode. 

 

Fakta om Arbeid & Inkludering

Vi har 115 medlemsbedrifter i hele Norge, vi kaller de arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Alle disse bedriftene jobber mot samme mål: Å hjelpe flere som står utenfor arbeidslivet til å få og beholde en jobb.

Noen ganger går veien til arbeid gjennom utdanning.

Medlemsbedriftene våre tilbyr en rekke tiltak som hjelper mennesker inn i en jobb, eller til å ta utdanning.

I 2021 hjalp vi 13 000 mennesker inn i jobb eller utdanning!

Det er en arbeids- og inkluderingsbedrift i ditt nærområde som kontakter deg dersom du vil benytte deg av Jobbmatchen.