Arbeid & Inkludering

Innhold

Ringer i Vannet gir varige jobber

Aktuelt, Forskning, Ringer i Vannet

Publisert

Forsker Jan Tøssebro og prosjektmedarbeiderne i Ringer i Vannet.

Forsker Jan Tøssebro og prosjektmedarbeiderne i Ringer i Vannet.

– 80% av utprøvingene gjennom Ringer i Vannet gir ansettelser, og 80% av disse blir varige ansettelser. Dette er gode tall, sier forsker Jan Tøssebro. Han pekte på risikoreduksjon og tryggheten for arbeidsgivere som særlige suksessfaktorer da han onsdag presenterte evalueringen av Ringer i Vannet.

Bedrifter med Ringer i Vannet-avtale rekrutterer 3,3 ganger mer personer med nedsatt arbeidsevne, enn andre NHO-bedrifter. Evaluering av NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" viser at metoden virker, og at inkluderingspotensialet er stort hvis større deler av arbeidslivet tar denne i bruk. Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Suksessfaktorer er tillit, trygghet og tilgjengelighet. Arbeidsgiver gis dette gjennom bistand og oppfølging fra dedikerte ansatte i Arbeids- og Inkluderingsbedriftene. NHO og prosjektmedarbeidere i RiV bidrar til rekruttering av bedrifter

Tøssebro viste til at prosjektet har oppnådd flere gode resultater:

• Ca 80 % av kandidatene får fast ansettelse

• Nesten 60% av arbeidsgiverne svarer at Ringer i Vannet metoden er avgjørende for ansettelsene og at de neppe ville ha ansatt disse personene uten konseptet

• Mer-rekruttering er 3,3 ganger høyere i RiV bedrifter sammenliknet med andre NHO-bedrifter

NTNU dokumenterer at 84% av arbeidsgiverne stoler på Arbeid- og inkluderingsbedriftene og deres vurderinger av om personen passer. 77% svarer at kandidatene matchet godt bedriftenes behov og 74% svarer at kandidatene innfridde forventningene.

– Dette er en svært solid tilbakemelding til bransjen og viser at det er en bransje som ikke vil skuffe arbeidsgivere som ønsker å ansette. Selv om Ringer i Vannet er en NHO-strategi, er det tydelig at nøkkelrollen for at prosjektet er vellykket må tilskrives vår bransje. NTNU peker på fordeler av at den aktive markedskontakten og oppfølgingsbistanden mot personer og arbeidsgivere utføres av et ubyråkratisk mellomledd, og ikke en stor byråkratisk organisasjon som jobber etter rimelig faste regler og rutiner, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid og Inkludering.

Tøssebro stiller imidlertid spørsmålet om Ringer i Vannet monner nok, da det årlig er 600 ansettelser til bedrifter med RIV-avtale. Han mener det er et betydelig potensiale i å bre prosjektet ut til andre bedrifter enn NHO-bedrifter.

– Totalt ligger vår bransje an til å formidle rekordmange til jobb i 2017, og bransjen bruker denne metodikken mot andre arbeidsgivere. Som rapporten også peker på er Ringer i Vannet også et uttrykk for en dreining som har pågått over år i bransjen, hvor man retter fokuset mye mer arbeidsgivere. Ringer i Vannet har utvilsomt forsterket dette ytterligere. Men jeg er samtidig enig med Tøssebro at potensialet er mye større, sier direktør Kenneth Stien.

Klikk her for å lese hele rapporten