Arbeidsforberedende trening

Svært mange av våre bedrifter tilbyr tiltaket Arbeidsforberedende trening. Det finansieres gjennom Nav og hjelper mennesker som står langt unna arbeid, til å finne veien inn i arbeidslivet.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for mennesker som står utenfor arbeidslivet. Hensikten med AFT er at de som deltar på tiltaket skal få tilrettelagt veiledning for å komme i en lønnet stilling, og de skal få arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø i forkant. For noen er det nyttig å tilegne seg ny kompetanse for å nå målet om jobb. Derfor kan tiltaket i en del tilfeller lede til oppstart på et studieløp.

I 2022 formidlet Arbeids- og Inkluderingsbedriftene over 13 000 mennesker til jobb eller utdanning gjennom flere tiltak. AFT er et av de mest effektive av disse tiltakene. Oslo Economics fremhever i en rapport fra 2020 at mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne. AFT har kvaliteter som langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, i følge rapporten fremstår dette som suksesskriterier. 

Når våre medlemsbedrifter jobber med AFT, er det en viktig del av prosessen å tilpasse tiltaket til hver enkelt deltaker. De kartlegger interesser og kompetanse, for å komme frem til en mest mulig perfekt jobbmatch mellom hver enkelt tiltaksdeltaker og arbeidsgiver. For å oppnå dette, har de også tett kontakt med næringslivet. Arbeidsgivere som velger å rekruttere gjennom våre medlemsbedrifter får tett oppfølging gjennom prosessen, blant annet gjennom satsningen Ringer i Vannet

Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere viser at god jobbmatch og tett oppfølging trumfer andre virkemidler for hvorvidt de ønsker å ansette personer som kommer fra arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsinkludering er relasjonsarbeid det tar tid å bygge. Det har stor betydning at tiltaksaleverandørene kjenner arbeidsgivere i sitt nærmiljø godt, og deres kortsiktige og langsiktige behov for å rekruttere medarbeidere. Det gjør våre medlemsbedrifter. Slik skaper de muligheter for enkeltmennesker, for bedrifter som er på jakt etter nye talenter og ressurser - og for samfunnet som helhet. 

Slik lykkes vårt medlem Delecto med AFT

Om tiltaket AFT

  • AFT står for Arbeidsforberedende trening.
  • Tiltaket finasieres av Nav. AFT kan leveres av Nav selv, eller andre kan jobbbe med AFT på oppdrag for Nav.
  • Mange av våre medlemsbedrifter leverer AFT på opdrag for Nav. De kalles da forhåndsgodkjente tiltaksleverandører.
  • Tiltaket AFT gir rom for tett oppfølging i form av karriereveiledning og kartlegging av interesser, arbeidstrening i et tilrettelagt miljø og i ordinært arbeidsliv. 
  • Målet med AFT er ansettelse i en lønnet stilling.
  • Når en person ansettes gjennom AFT og våre medlemsbedrifter, vil bedriften få tett oppfølging gjennom prosessen. 

Rekrutter gjennom en av våre medlemsbedrifter