Supported Employment (SE)

Supported Employment er jobbstøtte tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb.

Supported Employment er nå en metodikk som får stadig sterkere tilslutning i Nav, gjerne sett i sammenheng med metoden Indivudual Placement and Support (IPS). NAV vektlegger i stadig sterkere grad denne metoden i forbindelse med ulike anbud. I tillegg kan metoden inngå i AFT-tiltaket og den er viktig i forbindelse med Ringer i Vannet metodikken.

 I dag har vi et godt læringsmateriale til våre medlemmer gjennom boken Verktøykassa for Supported Employment. I tillegg har vi på vår nye læringsplatform, aiLæring, lagt ut en film med et kort grunnkurs av Mike Evans innen SE-metodikken.

Historikk

Supported Employment har sitt utspring fra USA og Canada på 1980 – tallet hvor man fikk erfaring med at personer som tidligere var plassert i institusjoner kunne integreres i lokalsamfunnet og de kunne få en jobb i det ordinære arbeidslivet. Dette gjaldt personer med lærevansker (en psykisk utviklingshemming) men også etter hvert fikk man erfaring med at dette også fungerte godt med personer med en kronisk psykisk sykdom. En særlig tilpasset SE metode for denne målgruppen heter Individual Placement and Support (IPS).

Viktige punkter innen denne nye bevegelsen, som bl.a. ble drevet fram av de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner var "Integrering – ikke segregering", "Normalisering på alvor", "Først jobb så trening" og "Alle skal få den støtte de trenger".

I Norge ble denne metodikken først introdusert gjennom prosjektet Arbeid med Bistand som startet opp i 1992 og som fortsatte som ordinært arbeidsrettet tiltak i 1996. Den gang var målgruppen personer med en uføretrygd. Tiltaket ble populært og ut over på 2000-tallet ble stadig flere målgrupper inkludert, stadig strengere krav til mål og resultater og ved omdannelsen av Arbeid med Bistand til Oppfølgingstiltaket var det knapt uføretrygdede igjen som deltakere i tiltaket.

Siden om lag 2012 har vi fått en renessanse av Supported Employment metodikken i Norge, og ikke minst dens nære slektning IPS. Arbeids- og velferdsdirektoratet har iverksatt ulike prosjekt med utgangspunkt i Vilje Viser Vei satsingen og fått dokumentert gode resultat etter et omfattende evalueringsarbeid på disse metodene. Resultatene viser at mye tyder på at både SE og IPS er effektive metoder for å få folk ut i jobb under gitte forutsetninger.

Mann
  • Paal Haavorsen
  • Seniorrådgiver