Sertifiseringer

Læringsnettverkets sertifiseringsordning er et internt kvalitetssikringssystem for våre medlemsbedrifter.

For å kunne bli sertifiserte tilbydere av tjenestene vist under må bedriftene dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende innstans, og vil som sådan gå god for den kvaliteten bedriftene skal levere.

Ta kontakt med Andreas Karth Roald for nærmere informasjon om kravene til sertifisering.

 

Individuelt tilrettelagt kompenserende læring innenfor lese- og skrivevansker, herunder bruk og tilpasning av egnede IKT-hjelpemidler og programvare.

  Individuelt tilrettelagt læring innenfor tall- og matematikkvansker. Tilpasning til yrkesvalg og/eller ønsket studiesituasjon/skolegang.
  Screening og kartlegging av lese- skrive, matematikkvansker, norske språkferdigheter (minoritetsspråklige), m.fl. Diagnostisering enten i egenregi, eller i samarbeid med ekstern fagkompetanse.
  Individuelt tilrettelagt støtte til kurs eller studier deltakeren tar. Elever og studenter får en sosial arena for sine studier, og en veileder vil være behjelpelig med logistikk, studieteknikk, planlegging og motivasjonsarbeid ved gjennomføring.
  Individuelt tilrettelagt og praksisintegrert norskopplæring, gjerne i kombinasjoner med studier/ skolegang, eller konkrete arbeidssituasjoner.
  Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør
  Arbeidsrettet opplæring i digitale ferdigheter

 

 

 

Mann