IPS Kvalitetsskala

Her har vi nå også fått oversatt den siste versjonen av IPS kvalitetsskala (IPS Fidelity scale). Manualen er ikke oversatt fra engelsk, men legges ved likevel: