Nye medlemmer i Arbeid & Inkludering

To portretter av to kvinner.

Fra venstre: Daglig leder i Asker produkt Britt Villa og daglig leder i Signo Grantoppen Heidi Nilsen Askjem. Foto: Asker produkt og Signo Grantoppen

Den siste tiden har Arbeid & Inkludering tatt imot tre nye medlemsbedrifter. Varmt velkommen til Signo Grantoppen, Kirkens Bymisjon Arbeidsmarkedstiltak og Asker produkt!

De tre bedriftene som har meldt seg inn nylig er Signo Grantoppen, Kirkens Bymisjon Arbeidsmarkedstiltak og Asker produkt.

Portrett av Heidi med langt hår, rød cardigan og rutete skjerf foran en vegg med lyst grått panel.

Daglig leder i Signo Grantoppen Heidi Nilsen Askjem. Foto: Signo Grantoppen

Signo Grantoppen hadde allerede vært med på flere kurs i regi av Arbeid & Inkludering før de meldte seg inn i foreningen. Kursene hadde stor nytteverdi i deres jobbhverdag, hvor de særlig jobber med Varig tilrettelagt arbeid(VTA). I tillegg til VTA, leverer Signo Grantoppen også Arbeidsforberedende trening.

– Vi ønsket et oss faglig nettverk og fellesskap, og så at vi vil få det gjennom et medlemsskap i Arbeid & Inkludering, sier daglig leder i Signo Grantoppen Heidi Nilsen Askjem. – Gjennom dette faglige fellesskapet, vil vi få tilgang på kurs vi har sett at foreningen tilbyr, og som noen ansatte har deltatt på allerede, tilføyer hun.

Også det politiske arbeidet til bransjeforeningen har gitt positive forventninger.

– Vi ser også frem den delen av medlemskapet som handler om de politiske rammebetingelsene. Vi skjønner at foreningen står på for gode rammebetingelser for inkluderingsfeltet, og vi vil ha stor glede av å få løpende inforamsjon om det som rører seg i dette arbeidet, sier Askjem.

Kirkens Bymisjon Arbeidsmarkedstiltak er også en av bedriftene som har valgt å slutte seg til fellesskapet i Arbeid & Inkludering nylig. De eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon og så dagens lys i 2023. Det nye tilskuddet i Arbeid & Inkluderings-bransjen leverer AFT (Arbeidsforberedende trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid) i fire NAV-regioner og seks byer innenfor disse områdene.

Direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien ved talerstolen på foreningens fagkonferanse 2021.

Direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien under Fagkonferansen 2021. Digital konferanse sendt fra Startup studio på Grønland i Oslo. Foto: Arbeid & Inkludering

Fag, politikk og et nettverk med inkluderingsvillige samarbedispartnere

Direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien er svært glad for at medlemstallet stiger. Han ønsker de tre nye bedriftene velkommen, og lover å holde frem med det viktige arbeidet foreningen gjør både faglig og politisk.

– Bransjen har et tydelig verdigrunnlag som sier hvem vi primært er til for: nemlig de mest utsatte gruppene på arbeidsmarkedet – som likevel kan komme i jobb, sier Stien. – Og vi leverer godt, selv om vi ikke har løst alle utfordringer. Det har blitt lagt merke til og foreningen har et jevnt tilsig av nye medlemmer. Disse ser at nettopp vår forening og vårt bransjefelleskap er fremoverlent, satser på innovasjon, fag og fagutvikling og ikke minst jobber systematisk og dialogorientert mot myndighetene. Det gir resultater. Vi ønsker å levere de beste tjenestene til utsatte grupper. Dette er kjernen i vårt samfunnsoppdrag.  

Portrett av Britt, hun har blondt hår og et fargerikt skjerf.

Britt Erlandsen Villa er Daglig leder i Asker Produkt. Foto: Asker Produkt

Asker Produkt er også et nytt medlem i Arbeid & Inkludering. De ser muligheter i hele NHO-felleskapet, siden foreningen organiserer mange av de bransjene hvor Asker produkt ønsker å finne enda flere samarbeidspartnere for inkludering. Altså bedrifter hvor deres jobbkandidater og deltakere kan hospitere, ha arbeidspraksis eller ansettes.

– Som bedrift er Asker Produkt opptatt av å videreutvikle oss, og det er nok hovedårsaken til at vi valgte å melde oss inn i Arbeid & Inkludering i NHO, sier daglig leder i Asker produkt Britt Villa. – NHO organiserer mange av de bransjene vi jobber opp mot som produksjon- og kompetansesbedrift og det tror vi vil åpne mange dører for oss, sa Villa til Arbeid & Inkludering da bedriften meldte seg inn tidligere i år.