Mjøsanker: - aiLæring er vinn-vinn for alle medlemsbedrifter

Medlemsbedriftene er ikke i tvil: aiLæring vil bli et veldig viktig verktøy for vår bransje i årene som kommer. Medlemsbedrifter som er med i det nye utviklingsprosjektet kaller det en vinn-vinn-situasjon: - aiLæring gir mye kompetansepåfyll til en overkommelig pris, sier Mjøsanker-direktør.

Administrerende direktør Erik Skramstad Uthus i Mjøsanker AS på Hamar er klokkeklar på at aiLærings digitale plattform vil gi et viktig kompetanseløft både for deltakernes og medlemsbedriftenes ansatte.

– Utviklingsprosjektet som nå er i gang er den største satsingen på digitale tjenester i vår bransje, 40 medlemsbedrifter står samlet om, og bidrar med midler til fortsatt utvikling av aiLærings digitale plattform med alt det innholdet og kompetansen vi trenger for å gjøre jobben vår enda bedre. Skulle vi gjort den samme utviklingsjobben selv, ville det kostet veldig mye mer. Så jeg ser på dette som en soleklar vinn-vinn-situasjon. Mer kvalitet til en lav pris kan man jo ikke si nei til, sier Uthus.

imageas3ee.png

Erik Skramstad Uthus, aministrerende direktør i MjøsAnker AS. Foto: Mjøsanker AS)

Treffer bransjens behov

Seniorrådgiver Bjørn Lia Telemark kompetanse as har vært med i å utvikle aiLæring siden den spede starten med pilotprosjektet som startet det hele i 2016 - 2017.

– aiLæring ble til fordi det var flere arbeids- og inkluderingsbedrifter som hadde et ønske og et behov for en god digital løsning i arbeidet med å sikre kompetansen i bedriftene, både når det gjelder jobbsøkere og de ansatte.

– For å lykkes med dette. må en ha en god teknisk løsning og godt innhold med kurs som treffer behovet i bransjen. Hele ideen bak aiLæring er at det blir både bedre og billigere å gjøre ting sammen enn at alle gjør det hver for seg. Og på mange måter er utviklingsprosjektet som nå er satt i gang bekreftelse på det, sier Lia.

Effektiv kompetanseheving

Christine Schaanning, fagsjef i Arbeid & Inkludering ser store muligheter fremover.

– aiLæring er bransjens felles plattform for effektiv kompetanseheving, hvor ansatte og arbeidssøkere får tilgang til et rikt utvalg av kurs og ressurser. Vi har store planer for den strategiske og faglige utviklingen av aiLæring fremover. Med muligheten for medlemsbedriftene til å skreddersy sitt medlemskap ut ifra sine behov, et stort spekter av bedriftsinterne tilpasningsmuligheter og et sterkt kompetansefellesskap, vil vi sikre at plattformen fortsetter å være bransjens foretrukne verktøy for effektiv kompetanseheving, både for ansatte og arbeidssøkere, sier Schaanning.

image12kcv.png

Christine Schanning, fagsjeg i Arbeid & Inkludering. Foto: Arbeid & Inkludering 

Økt lokal kunnskap

Erik Skramstad Uthus i Mjøsanker er godt fornøyd med at mye av kompetansen som tidligere har eksistert sentralt, nå blir tilgjengelig over hele landet.

– aiLæring gir oss et unikt sett med verktøy, og kompetansefellesskapet gjør at vi kan utveksle kunnskap og erfaringer med våre kolleger landet rundt. Samtidig kan vi på egen hånd utvikle prosjekter som er tilpasset den enkelte medlemsbedrifts spesielle behov. Sammen gjør dette at kompetansen er spredt bredt over hele landet.

 – Et resultat av økt kompetanse i bedriftene, er økt kompetanse blant tiltaksdeltagerne. Mjøsanker har rundt 4000 deltakere på ulike aktiviteter i året, og økt digital kompetanse hos dem vil også kunne bidra til at de kan komme raske og bedre forberedt ut i arbeidslivet, Og det er jo våre jobbsøkere vi arbeider for. sier Uthus.

Lærerikt og motiverende

FREM Bødø AS er en annen medlemsbedrift som har gått inn med ekstra midler i utviklingsprosjektet for en bedre aiLæring.

– Den felles plattformen vi nå fortsetter å bygge ut, har allerede lagt et grunnlag for at vi kan gjøre en bedre jobb, og gitt oss verktøy som treffer deltakerne bedre enn tidligere. Vårer ansatte føler også en større trygghet i sitt daglige arbeid, noe som igjen vil heve kvaliteten på vårt arbeid ytterligere, sier Børge Bøyum, administrerende direktør i FREM.

-Det holder ikke i dag å bare beskue sin egen navle. Med flere bedrifter på lag i Kompetansefellesskapet får vi stadig tilført nye impulser, vi får noe og gir noe tilbake. Våre ansatte har så langt bare positive erfaringer, og vi føler det er motiverende å være med i denne prosessen.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Børge Bøyum, administrerende direktør i FREM Bodø. Foto: Privat 

Lokal tilpasning

Bøyum understreker at det samtidig er viktig å beholde det lokale særpreget.

– Frem opererer i Nordland og vi har våre utfordringer med logistikken. Fra nord til sør i vårt nedslagsfelt er det seks-syv timer med bil, og ut til vårt nye kontor på Røst er det over fem timer med ferge på åpent hav.

– På mange områder er vi Navs forlengede arm ute i distriktene. Logistikken gjør at vi dessverre ikke kan møte alle som vil ut av utenforskap og inn i arbeidslivet ansikt til ansikt. Derfor må vi engasjere dem på en annen måte, og derfor er aiLærings digitale plattform et stort pluss for oss. Deltakerne våre vil få flere kilder til innspill og refleksjoner underveis i opplæringen.

– Dette vil vi dra svært god nytte av når vi nå har åpnet vårt nye kontor på Røst. Vi har allerede orientert kommunestyret og næringslivet om hvordan vi jobber og hva vi kan oppnå, og sammen skal vi få til et godt samarbeid ute i havgapet.

– I sum vil aiLæring sikre mer kompetanse, bedre aktivitet og tryggere rammer både for deltakerne og våre ansatte, sier Børge Bøyum.

Innhold med høy kvalitet

Fra lite innhold med varierende kvalitet, har aiLæring-fellesskapet over flere år jobbet målrettet med å fylle plattformen med relevant innhold av høy kvalitet.

– Det er blitt svært bra, og arbeidet løftes nå ytterligere gjennom utviklingsprosjektet. Basert på behov, ønsker og løpende dialog med bedriftene som benytter aiLæring, produseres det nå nytt innhold for nesten fire millioner kroner på åtte sentrale og bransjespesifikke områder. Allerede fra høsten 2024 kan bedriftene ta i bruk en større bransjespesifikk opplæringspakke for jobbkonsulenter, og en helt ny opplæringspakke for jobbsøkere innen arbeidslivskunnskap, sier Bjørn Lia.

Om oss - MER Kompetanse

Bjørn Torleif Lia, seniorrådgiver ved Telemark Kompetanse. Foto: Telemark Kompetanse

God teknisk funksjonalitet

aiLæring har tatt et strategisk valg om å benytte globalt utbredt og velprøvd teknologi - Moodle Workplace - da det er svært krevende, både med tanke på ressurser og kvalitet, å utvikle nye løsninger selv.

– Med siste versjon av Moodle Workplace på plass, sammen med integrasjon til Proplan og AdOpus, har vi nå en løsning med både enkelt brukergrensesnitt og svært god funksjonalitet.

Og med utviklingshastigheten vi nå ser på digitale løsninger, er det en stor styrke å vite at vi har et stort utviklingsteam i ryggen som hver dag jobber for en bedre løsning for alle sine 400 millioner brukere verden over. Sikker og god skydrift som ivaretar strenge krav til personvern er også godt ivaretatt i aiLæring gjennom vår Moodle Premium Partner, sier Lia. 

Ikke mist toget!

Utviklingsprosjektet for 2024 viser hvor mye kompetansefellesskapet aiLæring kan få til om vi går sammen. 28.-29. mai er det tid for Brukerforum for aiLæring igjen. Da skal fagfolket deler erfaringer og inspirere hverandre, og lederne skal diskuterer mer langsiktige mål for aiLæring og hvordan vi skal nå disse. Med rekordmange påmeldte ligger det an til svært nyttige dager i Hamar og en spennende fremtid for bedriftene som benytter aiLæring.

Erik Skramstad Uthus ønsker brukerforumet velkommen til sin hjemby i slutten av mai, og oppfordrer medlemsbedrifter som ikke er med i aiLæring, om å hoppe på toget fortest mulig.

- Det er nå vi satser og utvikler aiLæring, og derfor er det så viktig å bli med på reisen videre. Ikke stå igjen på perrongen, sier Uthus.