Ny rapport: - Lønnstilskudd fungerer ikke best alene

- Denne rapporten bekrefter en hypotese bransjen har hatt lenge, nemlig at lønnstilskudd fungerer best som en del av en lengre tiltakskjede, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering. Foto: Arbeid & Inkludering / OsloMet

På oppdrag fra Arbeid & Inkludering og ASVL har Arbeidsforskningsinstituttet AFI utarbeidet en rapport som ser nærmere på effekten av lønnstilskudd som virkemiddel for å få sårbare jobbsøkere i arbeid. Nå er resultatene klare, og de bekrefter bransjens egen hypotese.

Den kraftige bruken av lønnstilskudd, og troen på dette virkemiddelet har over tid preget arbeidsinkluderingsfeltet. I bransjen har det eksistert en oppfatning av at lønnstilskudd også kan hjelpe de mest sårbare jobbsøkerne, men da bare i kombinasjon med andre tiltak. Nå foreligger det altså en fersk rapport som bekrefter hypotesen.

I følge våre egne tall brukes lønnstilskudd for 20 prosent av kandidatene som formidles. Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere er at god jobbmatch og tett oppfølging også av arbeidsgiverne, er den avgjørende faktoren som senker terskelen for ansettelse. Lønnstilskudd kan være egnet i en overgangsfase når man skal inn i jobb for noen.

Les hele rapporten om lønnstilskudd her

Fungerer best som sisteetappe

Nå oppsummerer altså en fersk rapport fra AFI hvilke forutsetninger som må være på plass for at lønnstilskudd skal være et reelt virkemiddel for å få utsatte grupper i jobb. Forskningen viser at de fleste med nedsatt arbeidsevne som formidles via lønnstilskudd har gjennomført dette i kombinasjon med andre tiltak. 

- ​Et tiltaksforløp kan på mange måter sammenlignes med en stafett, der lønnstilskudd kan utgjøre den siste etappen. Uten en god første etappe, for eksempel Arbeidsforberedende trening, blir det vanskelig å lykkes med lønnstilskudd for denne gruppen, sier direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien. 

Lønnstilskudd alene er ingen løsning 

Stien påpeker at de mest sårbare jobbsøkerne har et stort behov for støtte, og trenger tett oppfølging for å komme i jobb. Stien mener derfor at både arbeidsmarkedsmyndigheter og politikere må være varsomme med å lene seg ensidig til lønnstilskudd som virkemiddel. 

- ​Lønnstilskudd alene løser ikke disse utfordringene. Hvis bruken av lønnstilskudd fortrenger grunnleggende tiltak som Arbeidsforberedende trening, oppnår vi muligens gode formidlingstall, men svak jobbfastholdelse og en "svingdør-effekt" for arbeidstakere, sier Stien. 

- ​Jobbfastholdelse er viktigst

Direktøren mener arbeidsmarkedspolitikken heller bør utvikles i retning av et et bedre samspill mellom tiltak, utdanning og jobbfastholdelse. 

- ​Denne rapporten slår klart fast at jobbfastholdelsen for våre målgrupper øker hvis deltakerne har vært gjennnom et designet løp som også har bestått av andre arbeidsrettede tiltak, konkluderer Stien. 

Les hele rapporten om lønnstilskudd her