- Nå må den nye VTO-ordningen komme i gang

Utviklingshemmede har rett til å ha en karriedrøm. Derfor har vi utviklet et tilbud som kan gi enda bedre karriereveiledning til gruppen, sier direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien.

- Nå er det kritisk viktig at regjeringen følger opp Stortingets intensjon om å rulle ut ordningen der andre enn Nav følger opp utviklingshemmede hos ordinære arbeidsgivere gjennom VTA-O-tiltaket. Det vil gi et bredere, mer robust og fleksibelt tilbud, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering. 

Prosjektet "Karriereveiledning for alle" 

Sammen med ASVL og Erik Hagaseth Haug fra Søndre Land kommune, har Arbeid & Inkludering gjennomført prosjektet "Karriereveiledning for alle". Prosjektet har munnet ut i ny innsikt i hvilken metodikk som er effektiv for karriereveiledning av mennesker med en utviklingshemming eller lærevansker. Basert på prosjektet har vi blant annet opprettet en egen kursserie som skal holdes høsten 2024. 

Les mer om prosjektet "Karriereveiledning for alle" og kursrekken i karriereveiledning for utviklingshemmede her 

- Både prosjektet og metoden viser at bransjen er en innovativ kraft på VTA-området der våre medlemsbedrifter jobber systematisk med å gi ansatte i tiltaket muligheten til å ha innflytelse over egen karriere og arbeid. Metoden er egnet både i tilfeller hvor de ansatte har sin arbeidsplass internt hos tiltaksleverandøren og i tilfeller der de har mulighet, forutsetning og ønske om å utføre deler av sitt arbeid hos ordinære arbeidsgivere, slik tiltaksforskriften nå legger til rette for, sier direktør Stien.

- Det går veldig sent med ny ordning 

Det at bransjen allerede har utviklet et bedre karriereveiledningstilbud for gruppen, gjør at Stien er klar på at regelverksendringene i VTA-O må rulles ut så fort som mulig.

- Vi synes det nå går veldig sent med å komme gang med ordningen der ikke bare Nav, men også forhåndsgodkjente tiltaksarrangører og ideelle aktører skal få mulighet til å følge opp VTA-ansatte som har sitt arbeid hos ordinære arbeidsgivere. Sammen med god karriereveileding vil tilbudet også bli mer fleksibelt fordi arrangørene har spesialisert kompetanse på å følge opp både deltakere og arbeidsgivere. Det gir trygghet hos begge parter, sier Stien.