Tangerte inkluderingsrekorden i arbeidslivet

I 2022 formidlet arbeid- og inkluderingsbedriftene 13 100 mennesker over i jobb eller utdanning. Det er omtrent like mange som i rekordåret 2021, viser ferske årstall fra bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO.

Hvis Finansdepartementets beregninger legges til grunn, sparer samfunnet over 9 milliarder kroner på at 13 100 mennesker går fra trygd og stønad til verdiskapende arbeid.  

— Satsingen på fag- og metodeutvikling og kompetansebygging i arbeid- og inkluderingsbedriftene har vært avgjørende for at så mange har fått livsforandrende muligheter, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering i NHO.                                                                                   

Stien påpeker at det fremover blir viktig at regjeringen prioriterer tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Tiltaket kjennetegnes ved særlig tett, bred og individuell oppfølging.

- Deltakerne på dette tiltaket er i økende grad unge mennesker som på grunn av psykiske vansker og sammensatte utfordringer har falt fra. De kan ha mange produktive år i arbeidslivet foran seg, hvis de bare får tidlig hjelp og den tverrfaglige drahjelpen de trenger. Derfor er de gode formidlingstallene ekstra gledelig, sier Stien.

Han trekker også frem arbeidsgivere og deres vilje til å rekruttere personer som har stått utenfor arbeidslivet. -Vi erfarer at vi har blitt en rekrutteringskanal for mange arbeidsgivere.  Ikke minst fordi inkludering er gjort til noen arbeidsgivere ser nytten av, og da er det viktig med en god jobbmatch. Det betyr at vi kvalifiserer kandidatene til oppgaver bedriften trenger å få løst, påpeker Stien