Fornøyde deltakere på seminar om Ekspertbistand

VIKTIG: Tre fornøyde seminardeltagere. Fra venstre Benjamin Iversen, Henriette Seeberg og Hedda Rist Frydenberg. Foto: Tor Slette Johnsen

Erfaringsseminaret vårt om Ekspertbistand viste med all tydelighet at det jobbes godt og målrettet for å redusere sykefraværet i norske bedrifter. Bred kompetanse og god markedsføring er nøkkelen for å lykkes.

Nærmere 30 kursdeltagere var samlet i OsloKollegas lokaler på Lambertseter i Oslo da Arbeid & Inkludering inviterte til erfaringsseminar om Ekspertbistand, ledet av seniorrådgiver Paal Haavorsen. Med foredrag fra bedriftene Hapro Jobb og Karriere og DNA Kompetanse, presentasjon av flere caser og erfaringsutveksling, ble det en nyttig dag for deltagerne. (Se kommentarer lenger ned i saken).

imagevujuf.png

KOMPETANSE. Bente Schau og Ellen Andreassen i Hapro Jobb og Karriere understreker at kompetanse og kommunikasjon er to sentrale verdier i Ekspertbistand.

Kompetanse i bunn

Seniorrådgiver Bente Schau og metodeveileder Ellen Andreassen fra Hapro, som har Oslo, Viken og Innlandet som sitt nedslagsfelt, innledet med den viktige faktoren kompetanse.

- Vi har lang og bred erfaring innen arbeid og inkludering på mange plan både med offentlige og private bedrifter, og har nå en rammeavtale med NAV om ekspertbistand i vårt område. Styrken vår er at vi har et bredt tilbud med kompetanse på svært mange områder – alt fra fysioterapi via konflikthåndtering til karriereveiledning - som vi kan dra veksler på. Dette gir oss fordeler og gjør oss i stand til å vurdere helheten i de problemer en bedrift har kommet i. Dette er vår styrke.

Kommunikasjon alfa og omega

- Og den styrken er god å ha. Når vi er ute som eksperter for å løse konflikter knyttet til sykefravær, opplever vi ofte at dårlig kommunikasjon kan værer roten til problemene. Sykefravær kan ha mange årsaker, både psykiske og fysiske og ofte er det et sammensatt sykdomsbilde, og både ledelse og den ansatte kan være slitne og ha mistet motivasjonen for å løse floken.

- Vår jobb blir da å objektivt veilede og coache begge parter. I en innledende samtale blir jobben vår å kartlegge hva som egentlig er årsaken til sykefraværet, enten det er langvarig eller gjentar seg med jevne mellomrom. Vi må tilføre mestring og motivasjon, og i den sammenhengen er åpenhet og kommunikasjon mellom partene helt avgjørende. Og vi kan trekke inn den brede kompetansen av personer i ulike yrker som beste kan bidra til et godt resultat, sa Schau og Andreassen.

image14az.png

SLUTTRAPPORT. Tenk sluttrapport før du går til det første innledende møtet, oppfordret Benedicte Lie Engelsen i DNA Kompetanse.

Den viktige sluttrapporten

Og et godt resultat skal gjenspeiles i sluttrapporten, som sendes til både arbeidsgiveren og arbeidstakeren, og som etter en nylig justering av regelverket skal videresendes til NAV av arbeidsgiveren.

Rådet fra konsulent Benedicte Lie Engelsen i Bergen-baserte DNA Kompetanse var klart:

- Begynn prosessen med rapporten før du stiller til første møte!

- Det første spørsmålet man må stille seg, er hvem som er målgruppen for rapporten. Det er forskjell på private og offentlige bedrifter, ved at rapporter til offentlige virksomheter kan leses av «alle». Det medfører at man i utforming og innhold må ha dette i bakhodet.

- Det er også viktig at eksperten underveis i rapportskrivingen konfererer med både arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at begge parter hele tiden «godkjenner» forløpet i prosessen. På den måten slipper man overraskelser, uenighet og misforståelser som hva som er sagt og gjort underveis.

- Det er også viktig å være obs på at virkeligheten bak sykefraværet kan være en helt annen enn det som er beskrevet i bestillingen, så her må eksperten gå inn med all sin profesjonelle styrke og integritet.

Syv viktige punkter

Dette er viktige punkter å ha med i sluttrapporten:

*Beskrivelse av situasjonen

*Målsetning

*Hva er gjennomført av tiltak

*Hva er skjedd i prosessen

*Funksjonsevne og arbeidsevne

*Oppsummering

*Forslag til videre tiltak

-Og husk; NAV stiller ingen krav til hvordan rapporten skal være, men NAV er heller ingen part i prosessen, sa Engelsen.

Hvordan «selge» Ekspertbistand?

Under seminaret kom det frem at tilbudet om Ekspertbistand ikke er godt nok kjent ute i bedriftene, eller det varierer fra region til region. Det ble også sagt at NAV ikke aktivt markedsfører tilbudet, og at eventuelle rammeavtaler med NAV varierer både i innhold og varighet fra fylkes til fylke og gjerne fra kommune til kommune.

Så da er spørsmålet: Hvordan kan Arbeid & Inkluderings medlemsbedrifter gjøre seg mer kjent?

Stikkord er å etablere måter kundene kan nås på, utarbeide en handlingsplan, være bevisst på egenarten til den bedriften du tar kontakt med – snakke deres språk, opprette en nettside som viser tilbudet, sende kortfattet og skriftlig informasjon om tilbudet, bruke sosiale medier og ikke minst oppsøke bedrifter og fortelle om dere selv og hva dere kan bidra med.

- Men husk at det tar tid å bygge relasjoner, sier Bente Schau i Hapro.

Verdibasert kontakt

Hun og kollega Ellen Andreassen understreket at verdibasert kommunikasjon er viktig.  

- Det er viktig at det er samsvar mellom hvordan vi fremstår og hvilke verdier vi representerer, og måten vi jobber med konkrete saker. Vi må få frem at vi tilbyr mange ulike og relevante tjenester, at det er en stor pakke som kan tilpasses det aktuelle prosjektet.

- Og skryt gjerne av bedriften som bestiller ekspertbistand, fortelle hvor lønnsomt det er for bedriften og hvor viktig det er for ledelse og ansatte å redusere sykefraværet.

Bruk fakta

 Derfor er statistikk og fakta gode redskaper å ha i bunn når man møter en ny bedrift.

- Et godt eksempel er å vise til at det er et sykefravær på 8,7 prosent hver dag i helse- og sosialsektoren. Ett sykefravær daglig koster bedriften 3000 kroner, 15.000 kroner i uka, 60.000 kroner i måneden. Det blir det penger av!

- Og hvem sier vel nei takk til en gratis tjeneste?

Merkevarebygging

Hapros fire punkter for en vellykket merkevarebygging:

*Fortelle bedriften historie, legg vekt på verdier

*Gjør kunder til helter

*Vær ærlig og engasjert

*Forstå kunden din

imagexugao.png

EKSPERTER. Seminaret om Ekspertbistand samlet en rekke engasjerte eksperter som fikk verdifull input og erfaringsutveksling. Seniorrådgiver Paal Haavorsen fra Arbeid & Inkludering til høyre.

Fornøyde deltagere

Seminardeltagerne var godt fornøyd med seminaret, og synes ett seminar i året er i minste laget. Derfor blir det et digitalt oppfølgingsseminar torsdag 18. januar fra 8.30 til maks 11.00. Dette seminaret er også åpent for andre som jobber med ekspertbistand. Invitasjon vil bli sendt ut i slutten av oktober, med påmelding til seniorrådgiver Paal Haavorsen pha@nhosh.no.

Her er korte oppsummeringer fra tre av deltagerne:

Benjamin Iversen, HR-rådgiver OrbitArena Kompetanse AS

-Seminaret har stor nytte for oss i Orbit Arena Kompetanse, en god arena for praksisnært og faglig videreutvikling av vårt tilbud. I Ekspertbistand møter vi mange sammensatte problemstillinger og det er verdifullt for oss å sparre med andre dyktige leverandører om hvordan de håndterer tilsvarende prosesser, samt at vi fikk dele våre erfaringer.

-Det var også engasjerende innlegg om blant annet markedsarbeidet og det faglige mulighetsrommet som finnes i tjenesten. Vi deltar med glede på neste seminar også.

Henriette Seeberg, seniorrådgiver Ekspertbistand, Fønix

-Det er veldig hyggelig å ha seminar ute hos en medlemsbedrift, spennende å se hvordan andre har det i sine lokaler og få høre om bedriften.

-Det er alltid bra å få treffe andre «eksperter», få utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger vi alle står oppe i hver dag. Det er fint å oppleve at vi i Fønix etter hvert har opparbeidet oss så mye erfaring med leveranse av Ekspertbistandsaker, at vi kan bidra inn i seminaret. Case-delen opplevde vi nyttig og interessant.

- Det er også viktig at vi står sammen som en enhet overfor direktoratet, så dette fantastiske tilbudet må bli permanent og som en del av de verktøyene ledere og ansatte kan bruke seg av i sykefraværsoppfølging. Det må ikke bli anbudsbasert! Arbeidsgiverne må selv ha friheten til å kunne velge blant godkjente tilbydere av Ekspertbistand.

Hedda Rist Frydenberg, jobbkonsulent Arena Kompetanse AS

- Erfaringsdeling av ekspertbistand var en innholdsrik og lærerik dag. Kursholdere formidlet bra, og jeg fikk en god gjennomgang av hvordan man jobber med ekspertbistand, både for den ansatte og bedriften.

- Ettersom Arena ikke har startet med å tilby denne tjenesten ennå, var det ekstra nyttig å ta del i denne erfaringsdagen.

Du kan lese mer om Ekspertbistand på https://www.arbeidoginkludering.no/ekspertbistand/