Inkluderingssamarbeid med Forsvaret gir resultater

Utklipp GD

Samarbeidet mellom Nav, Lipro Kompetanse og Forsvaret utvider tilbudet for tilrettelagt arbeid, muligheter for formidling til ordinær jobb, samt verdifull arbeidskraft og gode resultater for Forsvaret. (Faksimile fra GD)

Hans Erik Bergsveen har sin arbeidsplass hos Forsvarets sentrale distribusjonssenter for militært landmateriell på Lillehammer. - Ofte føler vi at vi er avhengig av de ekstra folka som vi får inn gjennom ordningen Varig tilrettelagt arbeid, forteller major Rune Borolien til GD.

Samarbeidet mellom Forsvaret, arbeids- og inkluderingsbedriften Lipro Kompetanse AS i Lillehammer, og Nav har gitt Bergsveen muligheten til å ha sin arbeidsplass i Forsvaret. En dag i uken jobber han på det store lageret for militært utstyr på Hovemoen ved Lillehammer. Han trives godt, blant annet fordi arbeidsdagen er variert.  Syv personer har så langt fått denne muligheten hos Forsvaret gjennom dette samarbeidet. Major Rune Borolien fremhever overfor avisen at samarbeidet med Lipro og Nav er en av grunnene til at avdelingen oppnådde 90 prosent varetelling i 2021. Dette har skapt interesse hos andre avdelinger i Forsvaret.

– De har et godt tempo, jobber strukturert og tar ansvar for at jobben de har påtatt seg blir utført. Arbeidsmoralen er sterk. Vi er ikke akkurat overbemanna, og snittalderen på de fast ansatte blir høyere og høyere. Ofte føler vi at vi er avhengig av de ekstra folka som vi får inn gjennom ordningen varig tilrettelagt arbeid, sier Borolien til GD.

Therese Bull-Engelstad, leder HR og Marked hos Lipro er stolt av dette samarbeidet, og veldig glad for at GD forteller om det. Forsvaret er den andre store arbeidsgiveren som Lipro har etablert denne samarbeidsmodellen med.  Tidligere er det etablert lignende samarbeid med Swix.
- I utgangspunktet er dette etablert med tanke på å skape nye tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter, men det gode samarbeidet gir synergier til andre arbeidsmarkedstiltak. En av våre deltakere i Arbeidsforberedende trening gikk fra praksis til fast stilling hos Forsvaret. Han fikk vist seg frem gjennom sin egeninnsats og styrket sin selvtillit, og danket ut 60 andre søkere når stilling ble utlyst – mye på grunn av dette samarbeidet, sier hun.