En god start på 2022

– Tallene viser at det jobbes faglig godt i Arbeid & Inkluderings-bedriftene, og at de lykkes med å gi et tilbud som fører folk ut i jobb eller utdanning, sier spesialrådgiver for tall og analyse i Arbeid & Inkludering Magne Bråthen.

Fjoråret var et rekordår for arbeidsinkludering, og den gode trenden ser ut til å fortsette. Tallene for første kvartal viser at det jobbes faglig godt i Arbeid & Inkluderings-bedriftene, og at de lykkes med å gi et tilbud som fører folk ut i jobb eller utdanning. Derfor er det all grunn til å satse mer på arbeidsmarkedstiltak.

Fjordåret var et rekordår for Arbeid & Inkluderings-bedriftene. Bransjen hjalp 13 300 personer som da sto utenfor arbeidslivet, i gang med en utdanning eller jobb. Nå er tallene for første kvartal i 2022 klare, og den gode trenden ser ut til å holde stand. Formidlingen til jobb fra tiltakene Arbeidsforberedende trening, Oppfølging og Arbeidsrettet Rehabilitering er på samme nivå som i fjor.

Tall1_2022.png

Formidling fra Arbeidsforberedende trening (AFT), Oppfølging, og Arbeidsrettet rehabilitering til arbeid og utdanning målt i prosent. Januar til mars 2020, 2021 og 2022.

 

– Tallene viser at det jobbes faglig godt i Arbeid & Inkluderings-bedriftene, og at de lykkes med å gi et tilbud som fører folk ut i jobb eller utdanning, sier spesialrådgiver for tall og analyse i Arbeid & Inkludering Magne Bråthen.

Han legger til at med de rette rammene og satsningene fra beslutningstakere, kan bransjen være et svar på både inkluderingsutfordringer og på manglende arbeidskraft.

– Med økende etterspørsel etter arbeidskraft, er det derfor gode grunner til å satse mer på arbeidsmarkedstiltak, for tallene viser at bransjen er i stand til å levere kvalifisert arbeidskraft, sier Bråthen.