Tre Bilder, fra venstre: Monica Volden Sivertsen ved mikrofonene i panelsamtale, Linn Støle Hauge og Monica Bogstad på dekk av en seilbåt og Marit Sælid Johannessen og Jan Mario Martone ved mikrofonen foran en trevegg. Fra venstre: Monica Volden Sivertsen i Jobbklar i panelsamtale om inkludering som god rekruttering på Arendalsuka. Linn Hauge Støle fra A2G og Monica Bogstad fra IKEA Norge på NHO Service og Handel -båten i Pollen. Marit Sælid Johannessen fra Reitan Retail og Jan Mario Martone fra Spir Oslo under paneldebatten.

Inkludering som god rekruttering

– Kampen om talentene er større enn før, samtidig er det et paradoks at 700 000 står utenfor arbeidslivet. Vi trenger kompetanse på inkludering, sa HR-direktør for IKEA Norge Monica Bogstad på Arendalsuka.

Fabian fikk jobb på IKEA

Se video om Fabian som fikk jobb i IKEA

Hvordan kan inkludering bli til god rekruttering? Dette spørsmålet var oppe til diskusjon da Arbeid & Inkludering arrangerte panelsamtale sammen med Handel i NHO under Arendalsuka. Gjester i panelet var IKEA og Reitan Retail, begge medlemmer i Handel og giganter i bransjen på hvert sitt vis. IKEA er møbelhuskjempen vi alle har et forhold til som et stort varehus, og Reitan Retail med francisetakere og Rema-butikken på hvert nes.

 – Alle i nærmiljøet kjenner til den lokale kjøpmannen på Rema, sa HR-direktør i Reita Reitail Marit Sælid Johannessen med et smil. 

Så hvordan kan denne lokale kjøpmannen og hele det store Reitan-konsernet bidra til at flere kommer i jobb - og samtidig tjene på det økonomisk og verdimessig? 

Svaret er like enkelt som det er komplisert. Det er i relasjonen mellom hver enkelt kjøpmann og de lokale ressursene som jobber med inkludering at det skjer. Samt i relasjonen mellom en leder og en jobbkandidat som har de rette forutsetningene. Det handler om god jobbmatch.

Lojal stab gjennom inkludering

Næringslivskontakt i Arbeid & Inkluderings-bedriften Spir Oslo, Jan Mario Martone, var på plass i panelet. Nylig overrakte han Ringer i Vannet-diplom til Rema 1000 på Sofienberg for å ha rekruttert nærmere halve staben gjennom Spir Oslo og andre inkluderingsbedrifter. Ringer i Vannet er et faglig nettverk og en inkluderingmetode utviklet av Arbeid & Inkludering i samarbeid med NHO. 

For kjøpmannen på Sofienberg er det avgjørende å ha en god relasjon til kontaktpersonen i Spir, en fagperson som kjenner både butikkens behov og aktuelle kandidaters motivasjon og personlige egenskaper. Slikt blir det god jobbmatch av, og han sitter igjen med lojale medarbeidere som nesten ikke er borte.

Skal ende med jobb

Monica Volden Sivertsen er leder for forretningsutvikling i arbeids- og inkludringsbedriften Jobbklar. Sammen med Arendal kommune har de begynt å designe helt nye jobber, med mål om at også ufaglærte skal finne veien inn i arbeidslivet.

– Det mangler ikke på oppgaver som skal gjøres, sier Sivertsen. Det handler om å skille dem ut i egne stillinger og gi ufaglærte muligheten til å gjøre jobbene. 

Tilhørerne møtte også Fabian, gjennom en video fra IKEA Åsane hvor han har blitt ansatt gjennom Arbeid & Inkludeingsbedriften A2G. Etter å ha vært der en stund, har Fabian tatt både fadder- og lederopplæring internt i IKEA. Nå tar han i mot nyansatte, og i løpet av høsten starter han i en ny rolle som teamleder.

– Vi selger jo ikke møbler, vi selger løsninger, sier HR-direktør Monica Bogstad i IKEA i panelsamtalen. 

Hun følger opp med å si at løsninger er ulike i forskjellige hjem. IKEA trenger ekspertise på alle synsvinkler, enten det handler om ulik etnisitet, funksjonsnivå, bakgrunn, seksuell identitet og legning. IKEA ønsker at kundene skal kjenne seg igjen i de ansatte når de er i varehuset.

– For å få til det, trenger vi kompetanse. Vi vil inkludere, men vi trenger å jobbe sammen med noen som virkelig kan noe om hvordan vi gjør det på best mulig måte, sier Bogstad.

Derfor er har de et tett samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften A2G. Linn Hauge Støle er leder for Arbeidsforberedende trening (AFT) i A2G. AFT er et tiltak i regi av Nav, og A2G er leverandør av dette tiltaket. Det vil si at mennesker kommer til dem for å få veiledning som skal hjelpe dem inn i arbeidslivet.

– Vi og IKEA har felles mål om at en praksisperiode skal ende med ansettelse, sier Linn HAuge Støle. – Dette er ikke lekejobber, det er reelle jobber. Det stilles krav til de som kommer inn i IKEA gjennom oss. De kommer kanskje inn med en litt lav tiltro til egne evner, men når denne troen vokser får de det jeg kaller mestringstro. Og med det følger mestringsglede og jobbglede.

– Jeg er så glad i det ordet mestringsglede, supplerer Bogstad. 

Hun ser inkludering som svært viktig for at IKEA når sine verdimål. Det at personer som har slitt  kommer inn, utvider kompetansen, tar ansvar og gjør karriere, det er en viktig del av kulturen. 

– Det handler om hvem vi er som bedrift. Kundene er opptatt av å handle hos bærekraftige bedrifter som viser at de bryr seg og er ansvarlige, sier Bogstad. – Så her må bedriftene bare henge med!