Arbeid & Inkludering - En bro til arbeidslivet

Fotograf: Grim Evensen, Bonanza Oslo

Fotograf: Grim Evensen, Bonanza Oslo.

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 40.000 personer.

Våre medlemsbedrifter tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov og næringslivets behov for arbeidskraft.

Arbeidsinkluderingsbedriftene løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter.

Slik skaffer bransjen næringslivet kompetent arbeidskraft, og bidrar til at flere kommer i jobb.

Hvis ”bare” 10.000 personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten på 10 milliarder kroner.

Beretning for landsmøteperioden 2018-2020

Følg oss på Facebook