Arbeid & Inkludering

Innhold

Bli medlem i Arbeid & Inkludering

Arbeid & Inkludering skal være en åpen og innovativ bransjeforening som bidrar til utvikling av medlemsbedriftenes faglige nivå og resultater. Slik ønsker vi at fellesskapet vårt skal styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft.

Arbeid & Inkludering spiller en viktig rolle i utviklingen av politikken på arbeidsinkluderingsfeltet gjennom kontakter mot faglige og politiske miljøer og media

Som medlem i Arbeid & Inkludering deltar du i et bransjefellesskap blant annet gjennom aktive distriktsforeninger, men også i et felleskap med næringslivet ellers gjennom NHO

Velkomstrabatt

Innmelding første halvår: 50% reduksjon. Innmelding andre halvår: Fritt medlemskap ut året.
 

Veien til medlemskap

Du benytter elektronisk innmeldingskjema via NHOs nettsted her. Minimum for medlemskapets lengde er to (2) år. Etter dette er varslingsfristen for uttredelse seks (6) måneder.