Jens fikk jobb tross hull i CV-en

Fra medlemsbedrifter, Ringer i Vannet

Publisert

#205

Faksimile Østlandets Blad

Jens Mitchell brenner for møbelsnekkerfaget. Interiørverkstedet i Ski ga ham sjansen til å komme inn i bransjen gjennom Follo Futura og Ringer i Vannet, skriver Østlandets Blad.

- Det er en utfordring å få tak i fagfolk som har den rette gnisten. Vi ansatte Jens i mars, og håper han kommer til å bli her lenge, sier eier og daglig leder Peter Grüttner. Han slet med å skaffe folk, siden det blir stadig færre skoler som utdanner møbelsnekkere. Da ble løsningen å benytte seg av Ringer i vannet-prosjektet gjennom Follo Futura.
- Det er flott at jeg fikk denne sjansen, sier Jens Mitchell.

Grundig kartlegging

- Min oppgave som KAM i Ringer i vannet er å kartlegge bedriften så godt som mulig. Ikke bare hvilke arbeidsoppgaver man skal gjøre, men også elementer som for eksempel arbeidsmiljøet og lederstil. Det skal passe så godt som mulig. Vi gjør en grundig kartlegging i forkant. Så går vi tilbake og screener kandidatene for å få en vellykket match. Det skal være en effektiv måte å rekruttere på for næringslivet også, sier Elisabeth Skoglund Johnsen i Follo Futura.

- Her i Norge er det vanskelig eller nesten umulig å få tak i fagfolk. Så jeg tar de mulighetene som finnes, sier eier og daglig leder Peter Grüttner.

- Du var på jakt etter noen som brenner for faget. Kompetanse kunne komme i andre rekke. Det er fascinerende at man gir folk en sjanse. Det er en spenstig holdning at du ville prøve. Og så gikk det bra, sier Børge Jensen i Follo Futura.

Samarbeider på tvers

Interiørverkstedet har et veldig internasjonalt arbeidsmiljø. Tyskland, Litauen, Italia, Polen og Norge er representert.

- Jeg tror de ansatte trives i det internasjonale arbeidsmiljøet. Vi er ute etter folk som vil satse og bli her. En eller to bor i Oslo, ellers er alle bosatt her i Follo, sier Grüttner.

- Garderobeskap, spesialtrapper, innerdører og kjøkkeninnredning til privatkunder er det vi har mest av. Vi lager litt mer spesiell innredning, for vi kan naturligvis ikke konkurrere bare på pris, sier Peter Grüttner. Restauranter og hoteller er noen av dem som står på kundelisten.

Skulle han trenge flere folk, og Follo Futura ikke har flere tilgjengelige kandidater, kan arbeids- og inkluderingsbedriften i Ås bruke nettverket sitt for å skaffe dem.

- Hele hensikten bak Ringer i vannet er at arbeids- og inkluderingsbedriftene i Oslo og Akershus samarbeider på tvers, sier Elisabeth Skoglund Johnsen.

Flest mulig i jobb

Rett før påske arrangerte NHO sammen med arbeid- og inkluderingsbedrifter i Oslo og Akershus en stor rekrutteringsdag der næringslivet speed-intervjuet mennesker med hull i CVen med mål om ansettelse. Flere bedrifter fra Follo er var representert.

- NHO gjør ikke dette for å være snille. NHO ønsker å være en samfunnsaktør. Andelen uten jobb i Norge er høy, samtidig som vi får veldig mange alderspensjonister. Hvis vi skal opprettholde velferden, er nøkkelen å få flest mulig av dem som står utenfor, inn i jobb. Det blir så mange alderspensjonister at vi må ha flere hender i arbeid, sier Per Christian Langset fra Ski, kommunikasjonssjef i Arbeid &Inkludering i NHO Service.

At norsk næringsliv tar samfunnsansvar gjennom inkluderende arbeidsliv er ikke noe nytt. Men det er økende krav til at slike ting synliggjøres - og dette er en av årsakene til at NHO har kommet opp med strukturen Ringer i Vannet.

- Hva trenger du?

Ringer i Vannet er en struktur der bedriftene som er medlem i NHO (ca 25.000) inviteres til å skrive uforpliktende rekrutteringsavtale med Arbeids- og Inkluderingsbedriftene. Målet er at bedriftene skal rekruttere fra gruppen av mennesker som står til dels langt fra arbeidslivet, det såkalte utenforskapet. Dette er mennesker som har arbeidshindringer av ulik art, men om kan bidra med sine ressurser, ved riktig tilrettelegging.

- Det dreier seg om å skape jobbmatch, å finne bedrifter og arbeidstakere som matcher. At man greier å skaffe riktig kandidat til riktig bedrift. Follo Futura og de andre medlemsbedriftene våre i arbeid og inkludering jobber med deltakere som enten står utenfor eller har vært utenfor arbeidsmarkedet en god stund. I stedet for at vi hele tiden bare ringer rundt til masse bedrifter og spør om de kan ta imot en, går vi til bedriftene og spør "Hva slags person trenger du?" "Hvilket rekrutteringsbehov har du fremover?", sier Per Christian Langset.

Gode konsekvenser

Dette skaper muligheter og bærekraftige ansettelser. Gjennom rekruttering fra denne gruppen er bedrifter som Interiørverkstedet med på å løfte mennesker inn i arbeidstilhørighet, med de gode konsekvensene det har for enkeltmennesket, bedriften selv - som ofte får lojale medarbeidere og god effekt på arbeidsmiljøet - samt at man er med å ta samfunnsansvar gjennom å gi mennesker lønn, i stedet for stønader. Det sparer samfunnet for enorme kostander og er sentralt for å bevare den velferdsmodellen vi har i Norge.

Rent teknisk er Ringer i vannet NHO-bedriftenes arbeid og del av ansvaret knyttet til delmål to av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv: Å øke sysselsettingen og hindre frafall fra arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse.