Orbit Arena satte inkluderingsrekord i 2020

Ansatte i Orbit Arena utenfor bedriftens lolkaler.

JUBEL: Over halvparten av deltakerne som var i arbeidsforberedende trening hos Orbit Arena, kom seg over i jobb. Bedriften er medlem i Arbeid og Inkludering. Faksimile av Eidsvill Ullensaker Blad 27. mars 2021.

Bedriften Orbit Arena klarte å hjelpe rekordmange i jobb i fjor, på tross av pandemi og et tøft arbeidsmarked. Bedriften er en av de 115 medlemsbedriftene i Arbeid og Inkludering.

Orbit Arena satte rekord i arbeidsformidling i 2020, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. Orbit Arena er en av de 115 medlemsbedriftene i bransjorganisasjonen Arbeid og Inkludering. Alle bedriftenes mål er å bistå flest mulig av dem som står utenfor arbeidslivet, slik at flere kommer over i jobb.

I fjor lyktes Orbit Arena med å hjelpe svært mange av dem som var i arbeidsmarkedstiltak i bedriften; en andel på 57 prosent kom ut i arbeid og/eller utdanning. Det er 15 prosent over landsgjennomsnittet og blant de 10 beste i denne bransjen i Norge.

 

Kompetanse og oppdaterte metoder

– Vi er opptatt av å hele tiden benytte oppdatert metodikk, og sørger for at våre ansatte til enhver tid har solid og relevant kompetanse, sier Hanne Ulsletten, administrerende direktør i Orbit Arena på Jessheim.

Jobbsøkerne i Orbit Arena får variert veiledning i form av både praktisk arbeid og temaer som karriereveiledning, mestring og personlig økonomi.  

–  Vi er stolte av å ha lyktes så godt i en periode hvor arbeidslivet har vært så vanskelig, understreker Hanne.

 

VR-briller på jobbintervju

Orbit Arena har satset stort på digitalisering det siste året, med en virtuell avdeling, hvor VR er et viktig verktøy i blant annet jobbsøkerprosesser. VR brukes også for å gi deltakere intervju- og språktrening, øve på å snakke foran forsamlinger og være i fysisk aktivitet.

– Vi har jobbet med de virtuelle avdelingene de siste tre årene, og det er jo ikke en mindre viktig satsing nå som korona legger begrensninger på fysisk oppmøte, sier Hanne.

Orbit Arena har 40 ordinært ansatte, men er i tillegg avhengige av et godt samarbeid med lokalt næringsliv, NAV og kommunene. Mange av deltakerne får mulighet til praksis hos ulike samarbeidspartnere i arbeidslivet.

– Det vi tilbyr er på en måte verdens lengste jobbintervju, spøker Hanne. – Vi kartlegger deltakernes interesser, kompetanse og arbeidskapasitet og hjelper dem i gang med arbeidstrening, internt eller eksternt. Målet er at flest mulig skal komme ut i et arbeid de trives med og mestrer. Resultatene viser også at vi lykkes med det vi er best på, nemlig arbeidsformidling.