Nye veier til fagbrev

#205

Representanter fra Spir Oslo sammen med Furuset Forum i forbindelse med midler til prøveordning i fagopplæring.

Spir Oslo og Fønix har blitt tildelt midler fra Kompetanse Norges prøveordning Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid, hvor voksne tilbys muligheter til formell kompetanse.

Kompetanse Norge lyste i høst ut 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Både Fønix og Spir Oslo har fått tildelt midler til spennende prosjekter.

Prøveordningen skal gi erfaringer med å:

  • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter med opplæring som kan forberede til å kunne ta fagbrev som praksiskandidat
  • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
  • involvere ulike typer tilbydere
  • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og ulike deler av landet

Fønix deltar i Kompetanse Norges prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss. I samarbeid med Coor og Garda Sikring skal 40 ansatte med lang yrkeserfaring få fagbrev som Institusjonskokk, Byggdrifter eller Vei- og anleggsarbeidere.

Spir Oslo skal jobbe med barne- og ungdomsarbeidere, i samarbeid med Furuset Forum, som i tillegg er godkjent lærebedrift.
– Vi har holdt praksiskandidatkurs for en slik gruppe tidligere, men bare opp mot teorieksamenen, ikke helt til fagprøven. Så dette blir interessant, sier teamleder og spesialpedagog Andreas Roald i Spir Oslo.