Fra uføretrygd til fast jobb som fagarbeider

#205

Med stor egeninnsats og god støtte har Tommy gått fra uføretrygd til fagbrev og ordinær jobb.

Den 6.juni i år gikk Tommy opp til fagprøven for produksjonsteknikk og bestod med glans. 2 måneder seinere fikk han jobb hos Bilfinger på Herøya, og nå bytter han ut uførestønaden med lønnsinntekt. At dette skulle være mulig, hadde nok ikke Tommy sett for seg om vi går noen år tilbake i tid.

Tommy forteller om en oppvekst hvor han var redd hele tida. Angsten gjorde at det ble vanskelig på skolen. Han klarte ikke å konsentrere seg, og hadde en utagerende atferd. Etter et år på vanlig skole, ble han overført til spesialskole. Der ble han værende gjennom hele grunnskolen.

– Jeg var en skikkelig bajas, sier Tommy med et lite smil, men legger til at han ikke fikk så mye hjelp på skolen. På egen hånd skaffet han seg sommerjobber på gårder. Han likte å være fysisk aktiv; dette fikk også tankene bort fra alt som var vanskelig. Etter grunnskolen begynte han på landbruksskole på tilrettelagt grunnkurs over 2 år.

- Jeg trivdes dårlig der, følte at jeg ikke passet inn i lokalsamfunnet, og ble mobbet på internatet hvor jeg bodde. Etter 3 år fikk jeg nok, og flyttet tilbake til Grenland for å jobbe.

Det ble flere jobber i industrien, blant annet på Gilde som slakter og Tofte fabrikker som maskinfører. Selv om dette var arbeid Tommy trivdes med, hadde han det vanskelig, og havnet i rusbelastet miljø. Han hadde ustabilt oppmøte, og møtte rusa på jobb. Tommy beskriver seg selv som pliktoppfyllende, og valgte å være åpen overfor arbeidsgiveren om rusmiddelbruk. Dette ble verdsatt, og han fikk en ny sjanse.

–  Men etter hvert ble jeg mett på alt, og værende hjemme med begrunnelsen at jeg var syk, forklarer han.  Han klarte senere å slutte med bruk av rusmidler, og hadde sin siste sprekk i 2005.

 

Veien tilbake til arbeidslivet

Han fikk etter hvert arbeidsavklaringspenger og via NAV tiltaksplass hos Grep Grenland, og vekslet en periode mellom arbeid og praksis i ordinært arbeidsliv og internt hos GREP. Men Tommy klarte ikke å møte stabilt på jobb. En oppvekst i konstant redsel setter spor etter seg. Han fikk uførepensjon i 2008. Samme år ble han ansatt i VTA –tiltaket (Varig tilrettelagt arbeid) på GREP Bamble. Den første tida var preget av mye fravær, men etter hvert gikk det bedre. Tommy fikk kjæreste og barn.

– Jeg har alltid tatt meg sammen når jeg får ansvar for andre enn meg selv, forteller han. 

I 2015 startet han i hospitering hos treindustribedriften Kebony. Etter kort tid ble det klart at bedriften ønsket å satse på ham med opplæring og mulighet for å gå opp til fagprøve. Med fullført fagbrev ønsket bedriften å tilby fast jobb.  Tanken på å skulle tilbake til skolebenken  var skremmende, men det hjalp godt at de var flere fra Kebony og tilsvarende bedrifter som skulle gå på kurs sammen, og at opplæringa var relatert til produksjonen i de ulike bedriftene. Tommy understreker likevel at det lå mye hardt arbeid bak bestått teoretisk eksamen på Vg3 - nivå våren 2017.  

Støtte og oppfølging fra GREP Grenland har også hatt stor betydning. Over en periode på nærmere 10 år, har Tommy følt seg forstått, tatt på alvor og verdsatt. Fokuset har hele tida vært “hva vi kan gjøre bedre sammen”.  Opplæringskontoret i Telemark godskrev videre 2 år etter praksiskandidatordningen for praksisen Tommy hadde fått gjennom arbeidet på GREP. Sammen med praksis på Kebony og bestått tverrfaglig eksamen var det derfor klart for å avlegge fagprøven som produksjonsteknikker. Jobben han hadde i vente glapp imidlertid da Kebony flyttet produksjonen ut av landet. Men Bilfinger hadde behov for fagarbeidere for utleie, og han sendte CV-en sin. Den skulle vise seg å være mer enn god nok, og i august fikk han jobb og leies ut til HRI Normag AS på Herøya. 

 

Alt er bra nå

– Nå er jeg klar for å legge tida på GREP Grenland bak meg, men det må ikke misforstås når jeg sier det. Jeg synes det er viktig og trygt å vite at jeg fortsatt kan henvende meg der om det skulle bli behov for det, forteller han.   Men nå er det arbeidsliv og en aktiv fritid med idrett, gode venner, friluftsliv og spilling i band som venter. Det aller viktigste er likevel familien. Tommy og samboeren har kjøpt hus omgitt av skog og mark i et barnevennlig strøk. Her bor de sammen med datteren på 5 år.
– Hun er nummer 1, sier Tommy. Hun skal få en trygg oppvekst.