Gode arbeidstilbud på Nøtterøy for personer på uføretrygd

Aktuelt, Fra medlemsbedrifter, VTA

Publisert

Godt tilbud for uføretrygdede på ASVO Nøtterøy

Godt tilbud for uføretrygdede på ASVO Nøtterøy

ASVO Nøtterøy har 38 VTA-plasser. – Vi har gått fra 10 til 75 prosent utplassert eksternt i løpet av få år gjennom et tett samarbeid med kommunen og bedrifter, sier daglig leder Ingunn Rogstad.

Arbeidstakerne har primært sitt arbeid gjennom eksterne arbeidsoppgaver i regi av ASVO innenfor et stort spekter som f.eks vaktmestertjenester, budtjenester, trefelling m.m. En viktig oppdragsgiver er Nøtterøy kommune som la ut en rekke driftsoppgaver som reservert kontrakt (konkurranse til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede). ASVO Nøtterøy vant denne, men i tillegg har bedriften også et utstrakt samarbeid med andre bedrifter som ønsker å bruke ASVO Nøtterøy.

– Mange av oppgavene utføres etter hvert også uten arbeidsledelse fra vår side. Bedrifter har blitt trygge både på oss og våre arbeidstakere og våre deltakere vokser stadig inn i nye oppgaver. Vi legger også vekt på at man sirkulerer og får erfaring med forskjellige typer arbeid, forteller hun.

I sitt VTA-tilbud legger ASVO Nøtterøy vekt på kompetanseutvikling, og målsettingen er at alle deltakere skal ha opplæringsplaner som lærekandidater. Kompetanseutvikling er fast punkt i halvårlige medarbeidersamtaler med deltakerne, og det legges vekt på at kompetansen dokumenteres, enten det dreier seg om dataopplæring, HMS-kurs, maskinbevis, kurs i løfteteknikk eller sertifikat for bil, lift eller truck.
ASVO Nøtterøy har fortsatt fire interne produksjonsarenaer, og med en målsetting om at dette skal være utviklende arenaer tilpasset næringslivet. Bedriften ønsker at alle arbeidsledere skal ha fagbrev.  Blant annet har bedriften både en populær catering og et moderne snekkerverksted med oppdatert maskinpark.

– Ikke minst ser vi at det er viktig for å kunne gi et godt tilbud til lærekandidater. Pr. i dag har vi ni godkjente områder for fagopplæring som lærekandidat, sier Rogstad. For tiden har bedriften 6 lærekandidater, og en ordinær lærling.

Bedriften er en av 12 tiltaksbedrifter i Vestfold som har gått sammen om OKTAV, opplæringskontor for lærekandidater.

Følgende film gir en god beskrivelse av  det tilbudet:

https://youtu.be/WAel_gaqHuY