Bli kjent med Herman Egenberg: Vår nye kursholder i Motiverende Intervju

Foto: Privat.

Vår nye kursholder i Motiverende Intervju, Herman Egenberg, er lege og forsker med solid erfaring innen klinisk kommunikasjon. Han jobber for tiden som stipendiat og underviser studenter ved Universitetet i Oslo. Hans karriere spenner fra direkte klinisk praksis til publikumsrettet arbeid gjennom sin podcast.

- Jeg har alltid vært drevet av hvordan noe så enkelt som en god samtale kan føre til motivasjon og endring, sier Egenberg.

Han har tidligere holdt kurs for et bredt spekter av yrkesgrupper, inkludert leger, psykologer og selv for det norske landslaget i drill, noe som viser hans evne til å tilpasse undervisningen til forskjellige behov.

Hva er Motiverende Intervju?

Motiverende intervju (MI) ble utviklet på 1980-tallet av psykologene Miller og Rollnick. Det begynte som en metode for å hjelpe personer med rusproblemer, men har siden vokst til å bli anvendelig i mange ulike sammenhenger, som helse, utdanning og ledelse.

- Kjernen i MI er å fremme en persons motivasjon for å endre seg, forklarer Egenberg.

  1. og 13. juni arrangerer vi første kurs i samarbeid med Herman Egenberg.

NB! Dette kurset er et introduksjonskurs kun for faglige ledere. Ved kurset får dere anledning til å bli bedre kjent med Herman, og det blir også lagt opp til å kunne komme med innspill, ønsker og behov, vedrørende vårt fremtidige faglige tilbud innen Motiverende Intervju. I likhet med oss, er nemlig også Herman opptatt av at fagutvikling er en kontinuerlig prosess!

- Her får deltakerne lære seg en metode som ikke bare støttes av solid teori, men som også gir konkrete verktøy for å føre samtaler om endring, legger han til.

Dette kommer du til å lære

Deltakerne vil bli grundig opplært i MI, fra den vitenskapelige bakgrunnen til praktiske ferdigheter for å gjennomføre effektive samtaler.

- I kurset dekker jeg alt fra å bygge tillit og samarbeid til å strukturere samtaler som leder til faktisk endring. Kurset vil også vise hvordan man kan fremme endringsprosesser hos enkeltpersoner og i organisasjoner, sier Egenberg.

- MI er spesielt verdifullt i en kontekst som arbeids- og inkluderingsbransjen, der endring og utvikling er essensielt, understeker han.

Han peker på at alle mennesker opplever og ønsker endringer gjennom livet, og at samtaler om dette ofte kan vekke sterke følelser og være utfordrende å lede.

- MI gir en strukturert tilnærming til slike samtaler, som kan styrke arbeidet med å hjelpe andre i deres utvikling, sier han.

Velkommen til kurs

Arbeid & Inkludering og Herman Egenberg ønsker alle som er interesserte velkommen til kurset, enten de er veileder, markedskontakt, arbeidsleder, ledere, jobber i helsevesenet eller med menneskelig utvikling.

- Motiverende intervju er mer enn bare en teknikk; det er en måte å føre samtaler på som respekterer individets selvstendighet og fremmer motivasjon for indre endring,» avslutter han.

Dette kurset gir en flott anledning for ansatte i Arbeid & Inkluderings medlemsbedrifter til å utvide sin kompetanse og forstå hvordan de best kan støtte andre i deres endringsprosesser.