Arbeid & Inkludering

Innhold

Sertifisering i Smartmetoden i økonomi og helse ™

Kunnskap i personlig økonomi er en viktig kompetanse for livsmestring.

Trygg Økonomi AS har utviklet en helhetlig undervisningsmetode i personlig økonomi som et verktøy til økt selvhjelp i livet. Smartkurs lærer brukerne å budsjettere og å se den store nytten av å gjøre det. Smartkurs er samtidig et kurs i personlig utvikling, hvor man ser på sammenhengen mellom økonomi, helse og hverdag. Smartkurs er også en oppmuntring  til å endre sin økonomiske atferd, der det er hensiktsmessig.  

Målet med Smartkurs er at deltakerne skal oppdage at praktiske ferdigheter i økonomi har avgjørende betydning for deres egen trivsel, helse, og yteevne i arbeidslivet. Fordelene ved å forstå, holde synlig og arbeide med økonomien gjelder ikke bare for snevre områder i livet, men gir en bred kompetanse for livsmestring. Kompetanse i økonomi er på mange måter en «helgardering» som praktisk beredskap for hverdagen. 

I Smart lærer man om økonomi, ikke gjennom tenkte eksempler, men ved å bli kjent med sin egen økonomi. Med denne innfallsvinkelen blir det vanskelig for en deltaker å si at kompetansen man tilbyr gjennom Smart ikke er interessant eller aktuell.

I løpet av kurset utvikler deltakerne sine årsbudsjett, hvor man fokuserer på valgene bak tallene. Deltakerne oppmuntres til å tenke nytt. Smart består av kursmateriell til hver kursdeltaker og verktøy for å holde god kontroll på økonomien etter at kurset er slutt – faktisk for resten av livet.

Pedagogikken i Smart

Smartmetodikk tar utgangspunkt i å se hele mennesket. Metoden er egenutviklet. Smartmetoden er en empatisk, klientrettet metode som ønsker å få frem personens egne ressurser i arbeidet med å ta vare på og styrke sin økonomi og seg selv. Smartmetoden sin oppgave er å stille spørsmål og å motivere deltakerne til å finne sine egne svar.    

Mange gode effekter av å kunne sin økonomi

Kunnskap pluss verktøy til å holde økonomien sin synlig, gir en superkompetanse for vår tid. Den gir styrke til det voksne samlivet, og den trygger barnas oppvekst. Smart er et partsinnlegg i arbeidet mot økonomisk mobbing og for styrking av familien. Smart gir foreldre kompetanse til å lære opp sine barn i økonomi når tiden er inne for det. Dette er en kompetanse med gode sosiale ringvirkninger.

Å vær singel i Norge er i dag økonomisk utfordrende for mange. Kompetansen vi tilbyr i Smart er like viktig - eller enda viktigere - for personer med singel-økonomi og/eller med forsørgeroppgaver.

Når folk får større innsikt og praktiske verktøy til å greie seg bedre i livet (styre økonomien), styrker det ikke bare personen og personene rundt men hele samfunnet. Smart fremmer verdien av å spare. Det impliserer trolig redusert forbruk. Smart`s verktøy og filosofi gir et fundament for å oppdage mulighetsrommet i økonomien sin, og for å tenke nytt rundt hvordan man bruker pengene sine, og hva man bruker dem på.

Instruktørrollen

Vi tilbyr opplæring i metoden for deg som ønsker å gi dine brukere kompetanse på dette livsområdet. Smartkurs er både en prosess og et praktisk kurs i økonomi. Det stilles ikke krav til deg som instruktør om at du skal ha økonomisk utdanning for å kunne undervise i Smart. Det er samspillet mellom mennesket og pengene det fokuseres på i Smart, og på valgene bak tallene. Din evne til å motivere og formidle er den beste basis for å bli en god instruktør i Smart.

Ved at den enkelte bedrift står for undervisningen selv, sikrer du at Smart integreres best mulig med de tilbudene bedriften allerede har, og med de metoden bedriften ellers bruker. Smart er en selvstendig modul som dere kan bruke i mange sammenhenger, én-til-én eller i små grupper.   

Som instruktør har du tilgang til et eget instruktørområde på undervisningsportalen www.tryggokonomi.no, og til Trygg Økonomis grupper på Facebook. Du tilbys fri veiledning gjennom året, i gruppe eller i én-til-én veiledning. Etter fullført kurs får du sertifiseringsbevis.

Trygg Økonomi har et faglig samarbeid med bransjeforeningene Arbeid & Inkludering i NHO og med ASVL. Gjennom de siste tjue årene er det utdannet 700 instruktører i Smartmetoden.

Hovedinstruktør

Lars Findahl er utdannet markedsøkonom DMA fra Markedshøyskolen i Oslo (1980). Etter invitasjon fra Mølla kompetansesenter i Bærum kommune i 1992 og gjennom samarbeid over en rekke år ble Smart-metodikken utviklet. Smartmetoden er i dag et anerkjent verktøy for å undervise i personlig økonomi - og til å holde god oversikt over økonomien sin. 

Praktisk informasjon

Sertifiseringskurs holdes i Oslo to ganger i året. Vi tilbyr også å holde kurs i din bedrift eller region. Kursene i Oslo holdes som regel ved NHOs kurssenter i Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo.

Alle kursene i Oslo starter første dag kl. 11, slik at du kan reise til kurset samme dag. For hvert kurs er timeplanen slik: første dag: kl. 11- 16 30, andre dag: kl. 09 – 16, tredje dag: kl. 09 -15. Pris: 8.700,- inkludert fyldig materiell og all bevertning under kursene.

18 000 deltakere har gjennomført Smartkurs med stor grad av tilfredshet.

Se hva andre skriver om kurset         Kurskalender, pris og påmelding:

Smart informasjonsbank                   https://www.tryggokonomi.no/                                            

Kontakttelefon: 8800 7777              Epost: lars@tryggokonomi.no