Setter ord på den tause kompetansen

Portrett av universitetslektor Anette Lund Follestad

Foto: Sonja Balci / OsloMet. Foto: OsloMet

– Dere er i en unik posisjon, sa universitetslektor Anette Lund Follestad til Læringsnettverket under et fullsatt fagmøte. Hun foreleste om realkompetansevurdering, som handler om å anerkjenne den kompetansen som bor i folk, men som ikke har blitt formalisert gjennom papirer eller andre bevis.

Det stilles store krav til kompetanse i dagens arbeidsliv. Det er sannsynlig at nåløyet vil bli enda smalere i fremtiden, særlig for jobbsøkere uten formell kompetanse. Derfor ble det svært matnyttig for deltakerne i Arbeid & Inkluderings faglige læringsnettverk da Anette Lund Follestad holdt foredrag om realkompetansevurdering.

Neste digitale kurs i realkompetansevurdering starter 15. mars 2024. Les mer og meld deg på. 

Verdifullt for arbeidslivet

Realkompetanse kan beskrives som kompetansen man har fått gjennom arbeid, lønnet og ulønnet, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Follestad er universutetslektor ved osloMet, og underviser blant annet i det å gi en formell vurdering av denne typen kompetanse. 

– Den kompetansen vi vanligvis ser, vises gjenom papirer og formell kompetanse. Men  alt det som ligger bak papirene og ikke synes kaller vi for "den tause kompetansen". Her kan det det ligge mange ferdigheter som er verdifulle i arbeidslivet, sier Follestad. 

Realkompetansevurderingen anerkjenner og formnaliserer denne kompetansen. Derfor kan det å få en slik vurdering, være nøkkelen til flere jobbmuligheter. På den måten gir det muligheter for den ekelte, men det gir også store samfunnsøkonomisk gevinster. Selve vurderingen er det utdanningsetaten som gjør, men Arbeid & Inkluderings-bedriftene kan gjøre av mye av forarbeidet og dokumentasjonen på veien.

– Der er i en unik posisjon for at deltakerne skal få gjennomført en realkompetansevurdering, fordi dere er så tett på arbeidslivet og kjenner til hvilken kompetanse arbeidsgivere trenger, sa Follestad til Læringsnettverket og bransjen. 

 

Flere kursmuligheter

En realkompetansevurdering kan gjøre veien til et fagbrev kortere. Man kan også søke høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse. Eller man kan få godkjent kompetanse på grunnskolenivå, for deltakere som ikke har fullført og bestått den. Det sannsynlig at dette vil gjøre det lettere for arbeidsgiver å vurdere deltakers kompetanse i en ansettelsesprosess. 

Medlemsbedriftene som også er medlemmer av Læringsnettverket har over tid rettet oppmerksomhet mot nettopp realkompetansevurdering. De erfarer at det å formalisere kompetasen man allerede har, er et viktig steg på veien til ytterlige formell kompetanse og jobbmuligheter.

Arbeid & Inkludering vil utvikle et kurskonsept med realkompetansevurdering i løpet av året.