Aksis har meldt seg inn i Læringsnettverket

Aksis har meldt seg inn i Læringsnettverket

Noen ganger er bedre å flytte en kursleder til Alta enn å flytte fem veiledere til Oslo – fra 2 kursdager med engasjerte deltakere hos Aksis.

Med sin beliggenhet i Finnmark er bedriften nettverkets nordligste medlem, og med dette er også Læringsnettverket representert i alle Arbeid & Inkluderings lokalavdelinger.

Nye anbudsrunder og ny kravspesifikasjon for VTA – tiltaket m.m. bidrar til at bedrifter er opptatte av å styrke og dokumentere egen kompetanse. Aksis er en av disse.  

Aksis ønsket å få styrket kompetansen på kartlegging av grunnleggende ferdigheter for de arbeidstakere som har behov for det. Dette kombinert med ytterligere kunnskap om utdanning på videregående skoles nivå, gjør at vi på en god måte kan bistå våre arbeidstakere på veien videre mot jobb eller utdanning, sier Birgit Kristine Haugland, utviklingsleder.

Vi ønsker bedriften velkommen, og ser fram til videre samarbeid.