Arbeid & Inkludering

Innhold

Bransjestandard Ekspertbistand

Bransjestandarden angir arbeid- og inkluderingsbedriftenes tjenestenivå for vurdering av arbeidsmulighetene til en arbeidstaker relatert til arbeidsmiljøet hos arbeidsgiveren.