Arbeid & Inkludering

Innhold

Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden danner grunnlag for fagkonseptet som må tilpasses lokale forhold og individuelle forutsetninger. I denne standarden omtales tiltaksdeltakeren som arbeidstaker.

Denne bransjestandarden er en videreutvikling fra tidligere Funksjonsvurdering for IA-bedrifter og tilpasset det nye regelverket. Gjeldende fra 01.01.2019.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak som kombinerer avklaring, arbeidspraksis og oppfølging i en formidlingsfase. Det setter særskilte krav til tiltaksbedriftens kompetanse og logistikk for å levere gode resultat. På lukkede medlemssider har vi samlet flere metodeverktøy i AFT.