Arbeid & Inkludering

Innhold

Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden danner grunnlag for fagkonseptet som må tilpasses lokale forhold og individuelle forutsetninger. I denne standarden omtales tiltaksdeltakeren som arbeidstaker.

Denne bransjestandarden vil nå bli revidert siden Funksjonsvurdering nå vil bli endret til Eskpertbistand fra og med 1. september 2019. Se forsøvrig høringssak her.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak som kombinerer avklaring, arbeidspraksis og oppfølging i en formidlingsfase. Det setter særskilte krav til tiltaksbedriftens kompetanse og logistikk for å levere gode resultat. På lukkede medlemssider har vi samlet flere metodeverktøy i AFT.