Innhold

Arbeidsgiverkompetanse

Rekruttering av nye medarbeidere er en viktig og krevende oppgave for en arbeidsgiver. Vi bidrar til å redusere arbeidsgivers opplevelse av risiko når de ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Kjernen i vår metodikk tar utgangspunkt i både arbeidsgivernes behov for arbeidskraft og individenes forutsetninger for å bygge en riktig jobbmatch. Når en arbeidsgiver har behov for å rekruttere, på kort eller lang sikt, så lager arbeid- og inkluderingsbedriften en plan for rekrutteringen sammen med arbeidsgiven.

Arbeid- og inkluderingsbedriftene finnes stort sett over hele landet.  Fordelen med arbeids - og inkluderingsbedriftene er at vi har et kyndig personale som blir godt kjent med kandidatene gjennom veiledningssamtaler og karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og ulike former for kvalifiseringsløp. Gjennom tett og bred oppfølging hjelper vi den enkelte på vei mot jobb.

 Og vi tilbyr arbeidsgivere oppfølging før, under og etter ansettelse, hjelp med papirarbeid og utprøving. Dette reduserer arbeidsgiveres usikkerhet ved rekruttering av personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Vi tilbyr fast kontaktperson i arbeids- og inkluderingsbedriften og oppfølging av kandidater i en utprøvings- og overgangsperiode.

 Kjernen er tett og bred oppfølging av kandidatene, med utgangspunktet i bedriftenes behov for kompetanse og arbeidskraft. Det gir god jobbmatch. Denne måten å jobbe på er i ferd med å bli standard oppfølgingsmetodikk i hele arbeids- og inkluderingsbransjen.

 Metoden utvikles gjennom Ringer i Vannet satsingen til NHO. NTNU dokumenterer at arbeidsgivere har en mer-rekruttering via Ringer i Vannet på 3,3 ganger enn hos andre NHO bedrifter. Det vitner om at arbeidsgivere er godt fornøyd med metodikken og på denne måten kan arbeidsgivere være med på dugnaden til regjeringen om å øke andelen sysselsatte i dette landet.

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.