Det hoper seg opp i Nav - det er ikke Navs feil

avis

Faksimile fra Dagsavisen.

Regjeringen ber Stortinget godta en ekstraregning på 2 milliarder kroner på grunn av økning i personer på Arbeidsavklaringspenger. Hvorfor øker den ikke da samtidig innsatsen for at Nav og tiltaksapparatet skal hjelpe disse i jobb, skriver direktør Kenneth Stien i et innlegg i Dagsavisen.

Ved utgangen av mars 2021 mottok hele 130 400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en rekord-økning på 12 400 personer fra mars 2020.  Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet. Kommer man for sent i gang, øker imidlertid sjansen for uføretrygd.

Nå budsjetterer regjeringen med økning i utbetalingene i AAP med i overkant av 2 milliarder kroner i 2021, men den følger ikke opp med å bygge ut tilbud som gjør at de kommer i jobb. Dette er grupper som allerede har vært lenge i Nav-systemet og at stadig tilsig av nye brukere fører til opphopning i Nav, køer og lange ventetider for å få bistand til å komme i jobb.

Riksrevisjonen har dokumentert ventetider på 6 til 7 måneder for de tiltak som er mest aktuelle for gruppen med nedsatt arbeidsevne. Anslagene er fra før pandemien. Voksende køer gir uro for at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå og at de som står lengst unna arbeidslivet risikerer å bli unødvendig uføretrygdet fordi de ikke får riktig tiltak til riktig tid.

Tiltaksapparatet kan raskt rigges til for å gi flere personer med nedsatt arbeidsevne et tilbud om å komme i jobb. Derfor er det viktig at Nav prioriterer denne gruppen, og at Stortinget øker Navs tiltaksbudsjetter.

For de mest utsatte i arbeidsmarkedet handler det om målrettede arbeidsmarkedstiltak i tide for å komme i jobb. Dette gjelder særlig nå i etterkant av pandemien. Hvis vi ikke gjør en ekstra innsats for å få disse gruppene i jobb nå, vil antallet og andelen uføretrygdede øke enda mer enn det vi har sett de siste årene.

Lyspunktet er at svært mange av de som får tilbud om hjelp og arbeidsmarkedstiltak kommer i jobb. Midt under en pandemi får Nav og tiltaksapparatet enda flere i jobb blant annet fordi vi har arbeidsgivere er villige til å se muligheter og gi folk en sjanse.  Med flere tiltaksplasser ville vi kunne ta unna de voksende køene og gitt flere muligheten til å finne fotfeste i ordinært arbeidsliv. Og det må handles før det er for sent.