Fagkonferansen 2024: - Bransjens kunnskap og erfaring blir stadig viktigere

Fagkonferansen 2024 for våre veiledere vil være preget av den brytningstiden bransjen nå står midt oppe i. Morgendagens utfordringer skal vi møte med all den kunnskap og tyngde vi som bransje har i dag, og samtidig utvikle oss i takt med nye ønsker og krav, sier Arbeid & Inkluderings fagsjef Christine Schaanning.

Målet med Fagkonferansen 2024 ved Oslo Kongressenteret i Oslo 15. og 16. april er å gi veilederne i våre medlemsbedrifter en oppdatering innen ny og relevant forskning, og inspirere og motivere til nødvendige endringer som bransjen vil bli møtt med i tiden fremover. 

Du kan lese mer om konferansen og se programmet her. 

Solid grunnlag 

-Vi høster mange lovord for det arbeidet vi gjør i dag, og vet at vi gjør en veldig viktig og god jobb. Og den jobben vil bli ytterligere etterspurt i årene som kommer. Ikke minst vokser det nå frem en politisk bevissthet om nødvendigheten av å få flere i arbeid, ikke minst de som ufrivillig er blitt stående utenfor. Så vel statsminister Jonas Gahr Større som Høyres leder Erna Solberg har gitt klart uttrykk for at dette er et satsingsområde, noe som forsterkes av signaler fra NAV og næringslivet.  

Medlemsbedriftenes solide kunnskap og erfaring vil bli etterspurt og vi skal spille en viktig rolle i årene som kommer. Dette tar vi med oss videre, og samtidig må vi være åpne for å omstille oss der det er nødvendig for å møte de nye kravene som kommer. Vi kan ikke møte morgendagens utfordringer med gårsdagens struktur alene, sier Schaanning. 

Rikholdig program 

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i analyseseksjonen i kunnskapsavdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet drar det hele i gang med en gjennomgang av ny forskning på fagfeltet, og vil gi innblikk i utviklingen i arbeidsmarkedet, hvilke tiltak fungerer for hvem, sysselsettingen av ukrainere, de unges situasjon og hva han mener skal til for å øke sysselsettingsgraden. 

Sørbøs kollega og seniorrådgiver Gunnar Rømuld i Nav vil presentere noen av hovedfunnene fra de siste rapportene på feltet AFT-rapporten, samt se tall fra bransjens virksomhet i 2023, i sammenhenger med de nye forventingene våre medlemsbedrifter møter , effekter av å konkurrere innen anbud/andre tiltak som «stjeler fokus, og spør: Hvordan omsette nye krav til praksisendring? 

Tenke nytt 

Christine Schaanning mener vi må være åpne for å tenke nytt. 

- Til nå har myndighetene kanskje vært for opptatt av å få flest mulig raskt ut i arbeid. Fremover tror jeg kvalitet blir minst like viktig som kvantitet. Vi må møte hele mennesket. Alt handler ikke om raskt å tette alle hull i CV-en. Nå må vi lytte til ønsker og tette de hull som særlig arbeidsgivere mener må tettes. Vi må se mer på jobbforståelse og - innhold enn antall. Og det igjen betyr grundig kartlegging og forarbeid, og ikke minst opplæring. 

-Ta for eksempel en ungdom som av ulike grunner har falt ut av skolen, eller en ukrainer, begge grupper som blir viet spesiell oppmerksomhet på konferansen. Kanskje må man se langt etter formell kompetanse. Dyrk og utvikle heller den uformelle kunnskapen ungdommen behersker – for eksempel digitale ferdigheter, som jeg tror vil bli like etterspurt i fremtiden som mastergraden har vært til nå, sier Schaanning. 

Et spennende tema under konferansen er i denne sammenheng jobbveileder Anders Jacobsen i vår medlemsbedrift Adaptors innlegg om dataspill som utgangspunkt til formell digital kompetanse til arbeidslivet.  

- Dette er bare noen av temaene Fagkonferansen 2024 vil ta opp, og jeg er sikker på at denne brytningstiden vil gi våre medlemsbedrifter og bransjen som sådan en oppsving og fornyelse som gjør oss til en enda viktigere medspiller og samfunnsfaktor enn vi er i dag, sier Christine Schaanning. 

Og som en illustrasjon på hvordan mennesker kan lykkes med omstilling, vil Petter Pilgaard under middagen fortelle om sin vellykkede reise fra livet som landskjent realitykjendis til sin nye hverdag som en mer anonym gravemaskinfører.