Blå Kors: - Suksess med bedriftsinternt kurs i Inkluderende Jobbdesign

Virksomhetsleder Isabelle Wilt og metodeveileder Hanne Kristine Holt i Blå Kors arbeid og inkludering i Oslo er veldig godt fornøyd med sitt internkurs i Inkluderende Jobbdesign.

Vårt tilbud om kurs i Inkluderende Jobbdesign skaper stadig større interesse over hele landet. Blå Kors arbeid og inkludering i Oslo har valgt å samle alle sine veiledere og to pedagoger til et bedriftsinternt kurs. – Dette skaper to vesentlige goder, sier kursholderen.

Blå Kors arbeid og inkludering følger kursopplegget Arbeid & Inkludering har hatt stot suksess med hittil, og som stadig flere av våre medlemsbedrifter fatter interesse for.

Neste digitale kurs som tilbys ansatte fra all medlemsbedrifter starter 19. mars. Les mer her! 

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Grunntanken er at fagpersonell i større grad kan fritas for «ekstraarbeid» og konsentrere seg om de oppgavene de er utdannet til å gjøre. Dette åpner for å inkludere flere mennesker som sliter med å komme inn i arbeidslivet på vanlig måte, et arbeid som vår bransje står godt rustet til å bidra med ekspertise til.

Les mer om hva Aker sykehus har oppnådd med Inkluderende Jobbdesign her.

Et felles løft

Blå Kors arbeid og inkludering i Oslo, som i dag har 35 ansatte, har valgt å gjøre dette til et internkurs for alle sine AFT-veiledere, metodeveiledere og avdelingsledere, samt spesialpedagog og pedagog, til sammen 16 ansatte. Kurset følger modellen til Arbeid & Inkludering med fire samlinger og arbeidsoppgaver mellom kursdagene. Deltakerne er nå halvveis i kursserien.

- Vi har valgt å kjøre dette kurset internt. Vi har god erfaring med felles kurs for våre ansatte fra tidligere, vi har tidligere hatt interne kurs om realkompetansevurdering og rapportskriving. Det betyr mye å være sammen om å utvikle vår egen arbeidsplass og egne arbeidsformer, og vi lærer mye av hverandre underveis, sier virksomhetsleder Isabelle Wilt.

Grunnen til at Blå Kors arbeid og inkludering har valgt å ha med en spesialpedagog og en pedagog er at 80 prosent av bedriftens arbeidssøkere har minoritetsbakgrunn, og at vi derfor har et spesielt behov for å klargjøre og designe arbeidsplasser med tanke på opplæring i yrkes- og fagspråk.

Nytt verktøy

Wilt sier at Inkluderende Jobbdesign er et fint supplement til alt det andre arbeidet som gjøres for et inkluderende arbeidsliv, og får støtte av metodeveileder Hanne Kristine Holt, som er en av de 14 deltakerne på internkurset.

- Dette er jo god gammeldags jobbsnekring som vi veiledere har jobbet med lenge. Men med Inkluderende Jobbdesign får vi en metode og verktøy som gjør oss i enda bedre stand til å gjøre jobben vår.

- Kombinasjonen teori og praktiske oppgaver er en veldig lærerik arbeidsmåte, fra kartlegging og analyser til praktiske caser om jobbdesign ute i bedriftene. Det er spennende å se hvordan vi kan inkludere flere ufaglærte til støtteoppgaver i mange typer bedrifter, sier Hanne Kristine Holt.

Flere jobber for ufaglærte

Virksomhetsleder Isabelle Wilt er ikke i tvil om at Inkluderende Jobbdesign blir en sentral arbeidsoppgave fremover.

- Arbeidsmarkedet utvikler seg hele tiden. Fra en trend de siste årene hvor faglærte ansatte skal utføre alle oppgaver, ser vi nå en utvikling som går i retning av mer spesialiserte arbeidsoppgaver og flere støtteoppgaver som kan utføres av ufaglærte. Du må gjerne si det sånn at nå får vi «sekretæren eller assistenten» tilbake, sier hun.

- Internkurs styrker kollegiet

Det bedriftsinterne kurset i Blå Kors arbeid og inkludering er det første i sitt slag innen Inkluderende Jobbdesign. Til nå har alle kurs i denne metoden vært arrangert sentral og blitt avviklet digitalt med deltakere fra ulike medlemsbedrifter. Vår faste kursleder Ann-Helen Hunnestad ser klare fordeler med kurs i én bedrift.

-Den fysiske kursformen fungerer veldig bra. Deltakerne er veldig engasjerte, og hadde på forhånd hatt gode forventningsavklaringer i avdelingen sin om både hvorfor de ønsket å lære metoden Inkluderende Jobbdesign og hvordan implementere den inn i sitt daglige arbeid. Det at de kjenner hverandre, jobber i samme arbeidsrettet tiltak, har godt læringsutbytte under gruppearbeid er en styrke for både utøvelsen av metoden i praksis og kan bidrar til å styrke avdelingen ytterligere.

Skaper særegen gruppedynamikk

- For meg som kursleder er det på noen måter enklere å ha en deltakergruppe fra samme tiltak og bedrift, samt være fysisk til stede med hele gruppen. Jeg får en mer direkte kontakt med hver og en, jeg kan lettere lese kroppsspråk slik at kursets dynamiske form tilpasses raskt for best mulig læringsutbytte, og det er fint å kunne starten en god diskusjon med denne motiverte gruppen. Jeg opplever at deltakerne her, som i det daglige jobber mye alene, liker å jobbe i grupper, dele erfaringer og samarbeide om best mulige løsninger for arbeidsinkludering via denne nye metoden.

Digitale kurs når flere

- På digitale kurs er det deltakere som jobber i ulike stillinger, med ulike tiltak i det daglige og fra ulike bedrifter. Her kan flere kursdeltaker med ulike erfaringer, kompetanse og fra ulike steder i Norge delta og ha erfaringsutvekslinger mer tids- og kostnadseffektivt, så fordelen her er kanskje at utbyttet av erfaringsutveksling er større. Betydningen av de digitale kursene er også at en når ut raskere til flere av medlemsbedriften, sier Ann-Helen Hunnestad.

PS! Blå Kors arbeid og inkludering vil også delta aktivt under Arbeid & Inkluderings Fagkonferanse i Oslo 15. og 16. april, med virksomhetsleder Atle Engsmyr i Fredrikstad som konferansier (og som ble tildelt Årets Ildsjel Fredriksprisen i 2023), og i workshopen «Hvordan få til praksisendring AI», hvor markedskoordinator og karriereveileder, Truls Rogstad, vil bidra sammen med teknolog og pedagog i Bragd Kompetanse, Thomas Auke.

Du kan lese mer om Fagkonferansen her: https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2024/fagkonferansen-2024---bransjens-kunnskap-og-erfaring-blir-stadig-viktigere/