AFT-dagen: viktigste møteplass for alle som jobber med AFT

Publisert

Fra venstre: fagutvikler Merete Horgen (ASVL) og fagsjef Christine Schanning (Arbeid & Inkludering).

AFT-dagen fokuserer utelukkende på tiltaket Arbeidsforberedende trening, og det å styrke kompetansen hos veilederne og kvaliteten i leveransen, så enda flere kan få muligheten til å delta i arbeidsliv og utdanning.

Denne dagen er laget av, for og med de som har skoene på i hverdagens AFT-leveranse, og det gjør at vi kan løfte frem temaer og problemstillinger som de aller fleste vil kjenne seg igjen i og finne relevante, sier fagutvikler i ASVL, Merethe Horgen.

Sammen med fagsjef i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning, er de drivkreftene bak AFT-dagen 26. september.

AFT-dagen er et samarbeid mellom Arbeid & Inkludering og ASVL, og er en viktig faglig arena og møteplass for aktører innen Arbeidsforberedende trening (AFT) i Norge. Denne dagen samler samarbeidspartnere, faglige eksperter, arbeidsgivere og tiltaksarrangører for å dele kunnskap og erfaringer, samt diskutere fremtidige muligheter. Målet er å styrke nettverket i bransjen og gi oppdateringer om den nyeste faglige utviklingen for å bistå mennesker med å finne veien inn i arbeidslivet.

Meld deg på AFT-dagen 2024: "Fremtidskraft"

 "Fremtidskraft"

Årets dag har tittelen "Fremtidskraft".

Hva legger du i det, Schaanning?

 Det symboliserer vår forpliktelse til å utruste jobbsøkere med de nødvendige verktøyene som vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked. Vi ønsker å understreke hvordan innovasjon, digitalisering og modulstrukturert opplæring kan videreutvikle AFT-tiltaket for å møte fremtidige behov, sier hun.

Horgen er enig.

 Alt vi gjør i vår bransje er å se fremover. Det er først når vi løfter blikket fremover og ser etter muligheter for deltakelse i arbeidslivet, og når veiledere strekker seg mot fremtidens metoder og praksis, at kraft forløses. Alt vi skal snakke om på AFT-dagen handler om å forløse denne fremtidskraften, i veiledere og i menneskene som veiledes.

Fremtidens AFT

Hvordan ser fremtiden for AFT ut?

 Vi er alle spente på hva den varslede stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikken i Norge vil gi av signaler, men det som er helt sikkert er dette: Det vil fortsatt være mennesker som har et stort behov for støtte og hjelp til å forløse sin fremtidskraft, og det vil fortsatt være behov for veiledere som vet hvordan de skal få til dette. Vi trenger et tiltak som er mer fleksibelt, som kan tilpasses ulike løsninger for ulike individer og ulike arbeidsgivere i langt større grad. Så får vi håpe at politikere og byråkrater har fått med seg de massive signalene som har kommet om behovet for å opprettholde AFT-tiltaket og blant annet sikre muligheten for oppfølging etter ansettelse, sier Horgen.

Hva kan deltakerne forvente av AFT-dagen, Schaanning?

  De kan forvente seg innsiktsfulle foredrag, erfaringsutveksling i vårt faglige fellesskap og muligheter for nettverksbygging med både bransjens samarbeidspartnere og faglige bidragsytere. De vil få verdifull kunnskap om nye trender innen arbeidsinkludering, digitalisering og kompetanseutvikling, samt konkrete verktøy og strategier som kan anvendes i deres eget arbeid.

Gleder seg

Begge to ser frem til å samle dedikerte og innovative aktører for å dele erfaringer og ideer. Spesielt spennende er utforskningen av nye digitale løsninger og metodikker som kan gjøre AFT-tiltaket mer effektivt og tilpasset fremtidens behov.

  ikke minst ser vi frem til å inspirere og bli inspirert av deltakerne, slik at vi sammen kan drive bransjen fremover, sier Schaanning.