Fagkonferansen 2023: Med veileder-rollen i sentrum

Per-Magnus Moe Thompson

Per-Magnus Moe Thompson holdt foredrag om "balansekunsten mellom å støtte og utfordre". – Veilederrollen er komplisert, uttaler han. Foto: Silje Eide

Hvert år bistår veilederne i våre arbeids- og inkluderingsbedrifter flere tusen mennesker i jobb eller utdanning. Under årets fagkonferanse rettet Arbeid & Inkludering søkelyset mot nettopp det.

Mer enn 600 000 mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge. I 2022 bistod våre medlemsbedrifter i Arbeid og Inkludering 13 000 av disse inn i jobb eller utdanning.

For samfunnet betyr dette ca. 7 milliarder sparte kroner, og for næringslivet betyr det økt arbeidskraft. Mest av alt betyr det likevel for enkeltindividet. Og den som møter enkeltindividet, er veilederen.

Derfor stod nettopp veilederrollen i sentrum under årets fagkonferanse i regi av Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Flere verktøy i verktøykassa

– I år var det viktig for oss å synliggjøre hvor verdifull veilederrollen er, særlig i lys av regjeringens kutt av antall arbeidsmarkedstiltak. Våre medlemsbedrifter, med veilederne deres i spissen, har et viktig samfunnsbidrag, sier fagleder i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning.

– Samtidig, og nettopp fordi rollen er så viktig, skal årets konferanse gi flere verktøy i verktøykassa for veilederen selv, legger hun til.

Tirsdagens første foredrag handlet derfor om "balansekunsten mellom å støtte og utfordre", med foredragsholder Per-Magnus Moe Thompson på scenen.

Ingrid Landråk, avdelingsleder i A2G Kompetanse AS, var svært fornøyd med årets fagkonferanse.

Møter mange mennesker og følelser

– Veilederrollen er komplisert. Du skal forholde deg til et system og gitte rammer, og samtidig mange forskjellige mennesker og følelser. Du skal bevege noen ut i noe de synes er skummelt og krevende. Da må de først oppleve trygghet i relasjonen til deg. Dette er en balansegang for veileder, og da er det viktig med kompetansepåfyll, uttaler Thompson, som er forsker, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Budskapet hans resonnerte godt med publikum i salen.

– Vi møter mange som har utfordringer, og som kommer til oss fordi de trenger støtte og hjelp til å komme i jobb. Å lære teknikker for å gjøre dette på en enda bedre måte, er svært verdifullt, forteller Ingrid Landråk, avdelingsleder i A2G Kompetanse AS.

Godt å møtes fysisk

Svein Sørland som til daglig jobber i Movia Formidling AS, var spesielt glad for å treffe bransjekollegaer fysisk, igjen.

Landråk, som selv var på scenen under konferansen for å snakke om kollegaveiledning, var også glad for at Arbeid & Inkludering retter søkelyset mot veilederne.

 – Det er veilederne som møter jobbsøkerne og deres situasjon. Dette kan være krevende, og det kan være emosjonelt. Dette er en meningsfull jobb, og da er det viktig med tilgang til det nyeste innen forskning og kunnskap, slik som denne konferansen gir.

Hennes bransjekollega, Svein Sørland som til daglig jobber i Movia Formidling AS, er enig.

– Det er også svært godt å få møtes fysisk igjen i så stor skala. Det er nyttig å møte kjente og nye bransjekollegaer, og spesielt hyggelig er det å se så mange unge og nye fjes. Det er tross alt de unge i bransjen som skal hjelpe fremtidens jobbsøkere, avslutter han.