Fire bransjer besøkte Ringer i Vannet

teste

Snakket til Ringer i Vannet i hele landet: Bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri Knut Sunde, Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering Henrik Hamborg, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel og bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel. Foto: Test

Denne uken var alle næringslivskontaktene i Ringer i Vannet invitert til et digitalt arrangement. Det samme var direktører fra fire bransjer i NHO. Samtlige av de fire presenterte sin bransje, og ikke minst trakk de frem gode muligheter for et styrket Ringer i Vannet-samarbeid.

– Jeg er glad for å være her med dere i Ringer i Vannet, for inkludering har svært høy prioritet hos oss i Handel, sa bransjeidrektør for Handel i NHO Service og Handel Linda Vist, under den nasjonale samlingen for næringslivskontakter i Ringer i Vannet. 

Den foregikk som en digital sending fra Næringslivets hus, og programmet var satt sammen på bakgrunn av innspill som alle medlemsbedriftene våre kom med i en Ringer i Vannet-workshop i slutten av fjoråret.

– Hver gang jeg er ute i møter så snakker jeg om inkludering. Og våre medlemmer snakker om hvor viktig inkludering er for virksomheten, sier Vist.

Landsforeningen NHO Service og Handel jobber etter tre pilarer. Det er seriøst arbeidsliv, kompetanse, bærekraft.

– Under sistnevnte er sosial bærekraft fremvoksende. Dette er ikke noe vi bare snakker om, men det er noe både vi og medlemmene våre jobber aktivt med, sier Vist og får støtte på dette fra bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i samme landsforening, Arne Stadheim. 

 

Nykommeren batterinæringen

Knut E Sunde er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Har forteller om en stor næring med en kvart million ansatte og gode muligheter for inkludering.

– Det er mange prosjekter på sokkelen som trenger gode medarbeidere. Innenfor dette feltet er det også mange bedrifter som gradvis skal fases over på havvind. De trenger folk.

I tillegg omtalte Sunde industrileverandører til byggenæringen og oppdrettsnæringen, som begge sliter. Når skattesystemet for oppdrettsnæringen snart faller på plass, håper han at prosjektene som er lagt på is, vil bli realisert.

– Og bor du i nærheten av et oppdrettsanlegg, så er det bare å stikke bort å høre om de har noen jobber ledig, oppfordrer Sunde.

Til slutt trekker han frem en helt ny industrigren som er på full fart mot etablering i Norge. Nemlig batteriindustrien.

– Denne nykommeren består av en håndfull med relativt få, men store virksomheter. Batterifabrikkene som kommer i Mo i Rana og i Agder er store, og de vil trenge mye folk. Disse må også hyppig etter- og videreutdannes. 

Norge er et steinrikt land. 14 000 milliarder på bok som eneste land i verden. Det vil alltid være høy aktivitet i Norge, og lav ledighet.

– Det betyr at arbeidsgivere må se seg om, og de må lete etter arbeidskraft på en annen måte enn i andre land. Det vil alltid være muligheter å prøve å matche arbeidsgivere som ønsker noe med kompetansemiljøer som kan øke kompetansen hos mennesker som i dag står utenfor. 

Sunde legger til at batteriindustrien er innforstått med at rekruttering kan bli krevende, og at det vil bli krevende å få relevant arbeidskraft. Her er det bare for Arbeid & inkludeirngs-bransjen å kjenne sin besøkelsestid og ta kontakt. 

 

Litt som et kjæresteforhold

Henrik Hamborg er politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Han forteller historien om Gina som kom til Norge som au pair, men som etter hvert har fått 100 prosent fast jobb på Hotell Bristol.

– Dette er heldigvis ikke et engangstilfelle. Mange arbeidsgivere i hotell, restaurant, skianlegg, museum er opptatt av inkludering. I tillegg er reiselivet representert nesten over alt hvor det bor folk. Det handler om å reise, ja. Men ikke bare om de lange reisene, men også mine og dine besøk på restaurant eller museum i uken eller helgen. Majoriteten av våre medlemmer kommer fra servering og overnatting. 

Han forteller at NHO Reiseliv jobber mye med kompetanseheving nå, og skal lansere et akademi hvor ansatte får utviklingsmuligheter. Dette skal gjøre reiselivsbedriften til enda mer atraktive arbeidsgivere hvor de ansatte blir værende lenge.

– Det aller aller viktigste for våre medlemmer er at de som ansettes er motiverte, sier Hamborg om reiselivsnæringen. 

Representantene fra de fire bransjene avsluttet sitt bidrag på Ringer i Vannet-arrangementet med en felles panelsamtale. De fikk spørsmål fra publikum om hva som er det viktigste for arbeidsgiverne å få fra Ringer i Vannet og Arbeids- og inkluderingsbransjen. 

– Det er verdifullt for arbeidsgivere i reiselivet når det blir avklart på forhåpnd hva bedriften har behov for, og ikke minst hva kandidatene ønsker seg selv. Jo mer dere i Arbeid & Inkludering kan om de ulike bransjene, jo bedre kommunikasjon og resultat.

Han får støtte fra Sunde i Norsk Industri. Begge mener det er viktig med en forventningsavklaring hos begge parter i forkant av et potensielt ansettelsesforhold.

– Det er litt som å gå inn i et kjæresteforhold, sier Sunde med et smil. – Jo mer man vet, jo bedre er det.