Frykter flere uføre

Kuttene i antall AFT-plasser kan føre til at flere blir unødvendig uføretrygdet, sier direktør Kenneth Stien i dagens Klassekampen.

Fra januar 2022 til januar i år har det forsvunnet 524 AFT-plasser på landsbasis, skriver avisen.

– Den gruppa som vokser mest med helserelaterte ytelser i Nav, får dårligere tilbud. Det man risikerer, er at folk blir unødvendig uføretrygdet, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

 

– Uheldig politikk

Kuttene i AFT-tilbudet kommer som følge av at bevilgningene til ulike typer arbeidsmarkedstiltak har blitt redusert. I revidert budsjett for 2022 ble bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak redusert med 264 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2023 ble de ytterligere redusert med 472 millioner kroner. Det er en uheldig politikk, advarer Stien.

– Arbeidsmarkedet har vært godt, så vanlige arbeidsledige har raskt kunnet komme seg i jobb, men det gjelder ikke denne gruppa. De trenger mer oppfølging for å komme seg i jobb. I stedet vokser køene, sier han.

 

– Kompetansemiljøene rammes

Nedtrekkene i antall AFT-plasser rammer kompetansemiljøer, sier Roar Wangberg, AFT og VTA-leder i vår medlemsbedrift Fretex. – Der en turnover i arbeidsstokken, så ikke alle nedtrekkene medfører oppsigelser. Men vi må også si opp folk, sier han.  Det som da skjer, er at vi mister ekspertkompetanse. Det er et ganske komplisert arbeid. Du skal motivere, forstå ressursene og forstå potensielt alle arbeidsgivere. Er det mange oppsigelser, må vi ta inn nye folk, og det vil gå ut over de svakeste brukerne.