Certego signerte Ringer i Vannet

Portrett av fagleder i Arbeid & Inkludering Christine Schaanning og HR-sjef André Jonsson i Certego.

27.03.2023: Portrett av fagleder i Arbeid & Inkludering Christine Schaanning og HR-sjef André Jonsson i Certego. Foto: Arbeid & Inkludering

Vi gratulerer Certego med å ha signert Ringer i Vannet-avtale og applauderer selskapets satsing på arbeidsinkludering.

Certego er en ledende nordisk leverandør av sikkerhetsløsninger for bedrifter og privatpersoner. I Certego har de et særlig fokus på å skape et godt arbeidsmiljø for sine ansatte, og det å kunne tilby både interne utviklingsmuligheter og oppfølging ut ifra de ansatte sine behov, er et ledd i dette. Certego tilbyr også intern kompetanseutvikling gjennom kurs og samlinger gjennom deres eget CERTEGO Academy. Certego har nå et behov for arbeidskraft, og ønsker å benytte inkludering som en del av sin rekrutteringsstrategi. Derfor signerte HR-sjef André Jonsson denne uken Ringer i Vannet-avtale med Arbeid & Inkludering. 

Jonsson forteller at det er mange forskjellige arbeidsoppgaver i et stort konsern som Certego, og at det er spennende kompetansemiljø for dem som er opptatte å arbeide med tekniske løsninger. De er opptatte av å tilpasse arbeidsform ut ifra de ansattes ønsker og behov, slik at alle får et arbeidsmiljø hvor de kan trives og utvikle seg.

Samarbeidet med Certego starter først opp i Oslo/Viken, før det er planlagt at det videreføres til deres avdelinger over hele landet.

Fagleder Christine Schaanning er ansvarlig for Ringer i Vannet i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Det er bransjeforeningen som koordinerer Ringer i Vannet-arbeidet sentralt.

– Vi er svært glade for at Certego ser mulighetene som ligger i å rekruttere via inkludering, og at de ønsker å bli en Ringer i Vannet-bedrift. Ved å signere en intensjonsavtale med Ringer i Vannet viser en at konsernet tar samfunnsansvar, og det kan føre til både økt rekruttering og verdiskapning i bedriften. Samtidig får mennesker som per nå står utenfor arbeidslivet en gylden mulighet til å skape sin egen karriere.