Ringer i Vannet inngår samarbeid med handelsbransjen

Bransjedirektør i Handel Linda Vist og direktør i Arbeid & Inkludering ser gode muligheter i samarbeidet de akkurat har inngått. Sammen vil de hjelpe flere av de som står utenfor arbeidslivet, til en karriere i varehandel.

Onsdag signerte bransjedirektør i Handel i NHO Linda Vist en avtale om Ringer i Vannet-samarbeid på vegne av handelsbransjen. – Dette vil åpne dører mellom våre respektive medlemsbedrifter, og sammen skal vi sørge for at flere får innpass i arbeidslivet, sier direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien.

– Da vi introduserte idéen om et inkluderingssamarbeid for styret vårt, var responsen entydig og svært postiv, sier bransjedirektør Linda Vist i Handel i NHO Service og Handel om det nye samarbeidet. – Dette var de klare for og hadde lyst til å være med på. Det eneste de stilte spørsmål ved, var "hvorfor i alle dager har vi ikke gjort dette for lenge siden?" sier hun lattermildt.

Intensjonsavtalen uttrykker partenes mål om å samarbeide om å oppnå at flere mennesker kommer i arbeid gjennom inkluderende rekruttering. Ved å samarbeide på overordnet nivå, skal de to bransjeforeningene bistå medlemsbedriftene og legge til rette for at de to bransjene kjenner hverandre godt. Bransjeforeningene skal også jobbe sammen med å stimulere til gode bedriftssamarbeid mellom Handel og Arbeid & Inkludering sine medlemmer.

– Dette handler om å skape flere jobbmuligheter, sier Vist forventningsfullt. 

Både Handel og Arbeid & Inkludering er medlemmer i landsforeningen NHO Service og Handel. Onsdag lanserte NHO Service og Handel rapporten "Tall og trender 2022". Der kommer det tydelig fram at handelsbransjen er en av bransjene med flest ledige stillinger. Det kan likevel være vanskelig å få innpass. For når hele 10 600 ledige stillinger fordeles i en stor bransje over hele landet, ender vi med en prosentandel på undet tre prosent.

– Da gjelder det å finne de ledige stillingene, og å finne de rette kandidatene som kan ansettes. Når dette klaffer, kaller vi det god jobbmatch, forklarer direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien. 

Ringer i Vannet er en metode som tar utgangspunkt i både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Bedrifter som rekrutterer gjennom Ringer i Vannet, får god oppfølging av en næringslivskontakt gjennom ansettelsen og i tiden etter. 

– Da blir det god jobbmatch, og det er det gir resultater og varige arbeidsforhold, sier Stien.

 

Bærekraftig samarbeid

– Vi erfarer at flere enn før er genuint opptatt av inkludering. Det står høyt opp på agendaen hos medlemmene våre, sier Vist. – Sosial bærekraft har kommet mer på agendaen de siste årene, og flere har fått mer informasjon om mulioghetene som ligger der. Bedrifter som har rekruttert gjennom Ringer i Vannet, ser at dette har stor nytteverdi. Mange erfarer at kandidatene som kommer inn gjennom Ringer i Vannet, ofte er ekstra lojale og har lavt fravær. 

Hun ser store fordeler ved å organisere dette gjenom et formelt samarbeid. 

– Det at vi kan tilby medlemmene våre ved å rekruttere gjennom metodikken i Ringer i Vannet, er en kvalitetssikring. Det gjør at bedriftene som ansetter får kandidater som passer til stillingen, og de kan få bistand underveis. Det å få en person som hjelper arbeidsgiver i rekrutteringsprosessen, kan gjøre det enklere og mer tilgjengelig å rekruttere gjennom inkludering.

Vist understreker viktigheten av de ressursene man får tilgang til ved å ansette gjennom Ringer i Vannet. 

– Det at man får inn eksterne som kan hjelpe til og følge opp, gjør at Ringer i Vannet passer like godt for store som for små bedrifter.

Les mer om Ringer i Vannet her.