aiLæring tar store steg med neste oppdatering

Med mottoet "Moodle 4.0 - New look, better user experience" er brukeropplevelsen hovedfokuset i den nye versjonen av aiLæring. Mange av de behovene som har vært etterspurt i aiLæring er dekkes av oppdateringen. Av nyheter kan vi nevne: Nytt design, nye menyer, ny startside med lett tilgang til opplæringen din og ikke minst vil jobbkonsulentene få lett tilgang til oversikten over status og fremgang for jobbsøkerne sine. Samtidig med oppdateringen vil integrasjonen mot både Proplan tiltak og AdOpus settes i drift. Denne integrasjonen sørger for automatisk opprettelse og deaktivering av brukere, og ikke minst riktig plassering i organisasjonen. 

Integrasjonen mot Proplan tltak og AdOpus sørger for automatisk opprettelse og deaktivering av brukere, og ikke minst riktig plassering i organisasjonen.  

Vi er godt i gang med forberedelsene til oppdateringen og det var god stemning da nøkkelpersoner fra flere bedrifter møttes i Bø forrige uke. Blant disse var konklusjonen: Vi er hørt. Dette blir mye mer brukervennlig!

aiLæring har tatt det strategiske valget å bruke en stor internasjonal læringsplattform for å sikre oss en løsning som kan møte fremtidens krav. Utviklingen går fort og alt tyder på at takten bare øker. Ved å benytte Moodle Workplace som teknisk løsning for aiLæring får vi ta del i et team på flere hundre utviklere, ux-designere og produktspesialister som hver dag jobber for at Moodle skal dekke behovet til de over 340 millioner brukerne de har pr i dag.

Etter oppgraderingen til Moodle Workplace i 2021 har aiLæring hatt en svært stabil løsning og med oppdateringen som nå kommer på nyåret løftes aiLæring videre. Men vi stopper ikke her og det er allerede på planen flere nye utviklingsprosjekter drevet frem av dyktige og aktive bedrifter i fellesskapet.

Moodle Workplace har et åpent api som støtter kjente standarder. Det gjør det enkelt å integrere andre løsninger og verktøy mot aiLæring. Derfor kan vi nå sette i drift integrasjonen mot AdOpus og Proplan Tiltak. De som ønsker å lese mer kan ta en titt her: Moodle Workplace 4.0