Power BI

Power BI

Power BI – felles verktøy for innsamling, analyse og visualisering av tall i medlemsbedriftene

Hva er BI og Power BI?

BI (Business Intelligence) er en metode for å sammenstille en lang rekke datakilder og visualisere sammenhenger i rapporter og analyser. Power BI er løsningen NHO-felleskapet har valgt som verktøy i sitt arbeid med visualisering av data. I dag benyttes dette verktøyet for å dokumentere og belyse aktuelle temaer knyttet til NHOs medlemsbedrifter. Et eksempel er analyser av konsekvenser av koronapandemien. 

 
Hvorfor BI for arbeid- og inkluderingsbedriftene?

Power BI gir arbeid- og inkluderingsbedriftene et verktøy for å sette sammen data, utarbeide statistikk etter eget behov, og presentere denne på en hensiktsmessig form. Det er en etablert og velprøvd løsning, hvor Microsoft har lagt ned, og kommer til å legge ned store ressurser på videre utvikling i årene fremover. Siden bruken av Power BI er utbredt, er det også mange som har kompetanse på verktøyet. For bransjen gir Power BI en helt annen tilgang til data enn tidligere. Medlemsbedriftene vil få oppdaterte styringsdata av god kvalitet. Videre vil innføringen av Power BI bidra til å bygge opp under bransjens arbeid med politikk, forskning og fagutvikling.

 
Fordeler med BI for medlemsbedriftene:
  • Bedre kvaliteten på bransjens egne data (månedsrapportene).
  • Hver medlemsbedrift vil få tilgang til et større sett av standardiserte og dynamiske rapporter.
  • Medlemsbedriftene gis også tilgang til store datamengder for utarbeidelse av egen statistikk og egne analyser.
  • Power BI gir stor fleksibilitet og muligheten for benchmarking spisset mot bedriftenes egne behov.
  • Det blir enkelt å hente ut årsrapporter og lignende til Nav eller eiere, samt synliggjøre resultater overfor lokalsamfunnet.
  • Det vil bli mulig å legge inn egne bedriftsdata for de som ønsker det.
  • Når Power BI er etablert, vil det også kunne legges inn oppdaterte tall fra andre relevante kilder som for eksempel Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret og Nav. Dette gir grunnlag for videreutvikling av statistikken.