Arbeid & Inkludering

Innhold

Power BI

Power BI

Power BI – felles verktøy for innsamling, analyse og visualisering av tall i medlemsbedriftene

BATT ble avviklet pr. 1.1.2020. fra januar 2021 vil vi ta i bruk Power BI som vil løfte arbeidet med tall og statistikk i bransjen.

 
Hva er BI og Power BI?

BI (Business Intelligence) er en metode for å sammenstille en lang rekke datakilder og visualisere sammenhenger i rapporter og analyser. Power BI er løsningen NHO-felleskapet har valgt som verktøy i sitt arbeid med visualisering av data. Det er for eksempel dette verktøyet som benyttes for å dokumentere og analysere konsekvenser for NHOs medlemsbedrifter i forbindelse med koronapandemien.

Hvorfor BI for arbeid- og inkluderingsbedriftene?

Power BI gir arbeid- og inkluderingsbedriftene et verktøy for å samle, dele og visualisere data. Det er en etablert løsning på markedet, og Microsoft har lagt ned, og kommer til å legge ned store ressurser på videre utvikling av verktøyet i årene fremover. Siden Power BI er et mye brukt verktøy er det også mange som har kompetanse til å bruke det for å forstå data. For bransjen innebærer Power BI helt andre muligheter for tilgang på data enn tidligere. Medlemsbedriftene får en tilgang til oppdaterte styringsdata av god kvalitet. Videre vil bruken av Power BI bygge opp under bransjens arbeid med politikk, forskning og fagutvikling.

 

Fordeler med BI for medlemsbedriftene:
 • Bedre datakvalitet for bransjens egne data (månedsrapportene). 
 • Power BI vil være inngangsporten til oppdaterte tall fra SSB, Brønnøysund-registeret og Nav. Flere relevante datakilder er allerede inkludert og kan kombineres med data fra medlemsbedriftene
 • Via Power BI vil medlemsbedriftene ha tilgang til oppdaterte tall fra kilder bedriftene ellers ikke så lett ville hatt tilgang til, som for eksempel Brønnøysund-registerene, SSB eller Nav-tall som ikke er offentliggjorte.
 • Hver medlemsbedrift vil få tilgang til et større sett av standardiserte og dynamiske rapporter. Medlemsbedriftene kan også lage egne rapporter.
 • I tillegg til standardiserte rapporter får medlemsbedriftene tilgang til store datamengder for egne analyser.
 • Power BI gir stor fleksibilitet og muligheten for benchmarking spisset mot bedriftenes egne behov.
 • Potensiale for å dele resultater og data i sanntid
 • Det er enkelt å hente ut årsrapporter og lignende til Nav eller eierne.
 • En enkel måte å synliggjøre resultater overfor lokalsamfunnet.
 • Bedriftene vil bruke mindre tid på innrapportering av tall til sekretariatet
 • Mulighet til å legge inn egne bedriftsdata for de som ønsker det

Mer informasjon kommer i januar 2021