Innhold

Ny plattform for deling KAMer

Workplace logo

RiV 2020 bygger videre. Og vi deler videre.

Ringer i Vannet er arbeid-og inkluderingsbransjens metode for arbeidsgiveroppfølging. En av bærebjelkene er den gode delingskulturen. Nå lanseres en effektiv delingsplattform for KAMer i bedrifter som er med i satsingen.

Her vil metodegrep, gode eksempler og råd deles KAMer og næringslivskontakter imellom. Fra før ha vi Facebookgruppen RiV, fortsett å bruke den til å dele med både bransje, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Den nye plattformen er bare for KAMer i RiV, som en aktiv og eksklusiv egen idébank. Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering vil dele info, metodikk  og bidra til utviklingen i plattformen.

KAM i medlemsbedrifter som er med i Ringer i Vannet får en egen innkalling til Workplace som er plattformen som er valgt for dette.