Arbeid & Inkludering

Innhold

HOT TRAIN

HOT TRAIN var et to-årig EU-prosjekt med partnere fra 6 europeiske land, som fokuserte på utvikling av en metodikk for opplæring av personer i ytterkanten av arbeidslivet.

Målsettingen var å gi dem økt praktisk kompetanse innen yrker i hotell- og servicenæringen. Prosjektet startet i september 2012 og ble avsluttet i september 2014. Navnet er et akronym for "Hotel Training".

Erfaringene fra prosjektet deles med andre i en håndbok som er gjort tilgjengelig for dem som er interessert. Håndboken, som beskriver opplæringsmetodikken som ble utviklet for opplæring i hotell iløpet av prosjektet, kan lastes ned her: Håndbok HOT TRAIN

Idèen til prosjektet kom som en følge av at medlemsbedriften Itas amb AS skulle starte opp PS:hotell i Oslo i 2011, og at det var et ønske om å overføre og videreutvikle noe av erfaringen fra tilsvarende hotelldrift i andre land for å få en god oppstart.

Prosjektet fikk i 2012 midler gjennom EU's Leonardo da Vinci program. Leonardo da Vinci programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæringen i Europa. Prosjektet er en del av EUs program for livslang læring (LLP) og Leonardo da Vinci-programmet ønsker å ha et spesielt fokus på tiltak for unge i videregående opplæring. SIU, Senter for internasjonalisering av utdanning, administrerer programmet i Norge. Blant SIUs nasjonale prioriteringer i Norge ønsker Hot Train å bidra til å oppfylle prioriteringen om "å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og øke kvaliteten for å sikre gjennomføring av utdanning".

Partnere i prosjektet var:

 • Fokus Praha, Tsjekkia
 • Itas amb AS, Norge
 • COPE,  Ireland
 • Forth Sector Development, UK / Skottland
 • U Pana Cogito, Polen
 • VPSRC, Litauen
 • Hapro AS, Norge 

Arbeid & Inkludering i NHO Service var koordinator for prosjektet.  

Prosjektets to deler:

Opplæring i hotell:

I Norge har vi i dag to arbeidsinkluderingsbedrifter som driver hotell med arbeidsrettet formål; Itas amb AS startet for fem år siden opp PS:hotell. ALF i Bergen har drevet Klosterhagen hotell noe lenger. Hotellkjeden Scandic Hotels samarbeider med PS:hotell og i prosjektet Hot Train ser vi verdien av samarbeidet med Scandic Hotels av følgende årsaker:

 • Det er viktig at den opplæringen som tilbys på PS:hotell gir en kompetanse som møter behovene til Scandic så godt som mulig. Scandic bidrar med å definere bransjens krav til kompetanse hos dem som ønsker å søke arbeid i bransjen. PS:hotell får dermed en mulighet til  å skreddersy opplæringsmål som er tilpasset den kompetanse som hotellkjeden trenger hos arbeidssøkere.
 • Tilbudet på PS:hotell gjelder opplæring som gir delkompetanser innen enkelte områder som i dag ikke har et definert formelt kompetansenivå, som f.eks et fagbrev.

I prosjektet har vi fokusert på yrker som for eksempel:

 • Renhold og kompetansen en person trenger / bransjen krever for å rengjøre et hotellrom.
 • Kjøkkenassistent og kompetansen en person trenger / bransjen krever for å fungere som assistent på et hotellkjøkken eller et annet storkjøkken.
 • Resepsjonstjeneste og kompetansen en person trenger / bransjen krever for å kunne gjøre en god jobb i resepsjonen på et hotell.
 • Konferansevert og den kompetansen en person trenger / bransjen krever for å kunne gjøre en god jobb i dette yrket.
 • Servering i restaurant og den kompetansen en person trenger / bransjen krever for å kunne gjøre en god jobb i dette yrket. 

Bærekraftig drift:

De europeiske partnerne i prosjektet pekte på at det er en utfordring å oppnå bærektraftig drift når målet er å kombinere opplæring i hotell med gode gjesteopplevelser for hotellets gjester. Med bærekraftighet mener man at hotellet skal ha en sunn økonomi med den inntekten det får fra de tjenestene de leverer. Derfor besluttet prosjektet at et delmål skulle være å se på denne utfordringen og finne løsninger for hvordan utfordringene kunne håndteres.