Innhold

Grep for å håndtere overgrep

#205

#120

«Grep for å håndtere overgrep» er et kurs som skal sette din organisasjon i stand til å handle rett dersom noen i bedriften blir utsatt for et seksuelt overgrep.

Trollheim tilbyr din bedrift en prosedyrepakke som består av:

  • Kurset ”Grep for å håndtere overgrep”
  • Prosedyrehåndbok

Kurset gir en innføring i sexologi som skal gi deltakerne bedre forutsetning for å forstå og forebygge, samt handle rett, om en situasjon skulle oppstå. Det inkluderer alt fra begrepsforståelse, rett reaksjon når en situasjon skulle oppstå, samhandling med eksterne instanser, rolleforståelse, ivaretakelse av offer, antatt overgriper og bedrift.
Det er utarbeidet en komplett prosedyreperm som vil bli grundig gjennomgått for å vise at hver bedrift må tilpasse den til lokale forhold. Denne permen vil kursdeltakerne ha mulighet til å bestille i flere eksemplarer.

Prosedyren er utarbeidet slik at den skal kunne fungere som et praktisk arbeidsredskap ute i hver enkelt avdeling. Den vil også være et viktig supplement til og oppfylle krav i EQUASS-sertifiseringen. 

Kurset og prosedyren er tilpasset bedrifter innen Arbeid & Inkludering-bransjen, bedrifter i ASVL og kommunal sektor. Dersom det er ønske om det kan stoffet også tilpasses andre bransjer.

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim Vekst AS, Exben DA, bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, jurister fra NHO Service og Handel, samt lokal politimyndighet og advokat.
Ønsker din bedrift å få plass denne viktige prosedyren? For mer informasjon, ta kontakt med Conny Hansen, tlf. 915 55 168, eller Åse Torill Solli, tlf. 920 72 121.