Veien til fagbrev stenges for dem som trenger det mest

Fra medlemsbedrifter

Publisert

#205

Faksimile fra Dagsavisen.

Regjeringens omlegging av arbeidsmarkedstiltakene gjør at personer med nedsatt arbeidsevne nå mister muligheten til å ta fagbrev, skriver administrerende direktør Elisabeth Erlandsen i Spir Oslo i et innlegg i Dagsavisen.

Spir Oslo gir et bredt tilbud til de som av helsemessige eller sosiale årsaker har vansker med å finne jobb. Hos oss er det å bli lærling og ta fagbrev ofte inngangen til arbeidslivet. Regjeringens omlegging av arbeidsmarkedstiltakene gjør at personer med nedsatt arbeidsevne nå mister denne muligheten. Nav får ikke lenger dekke lærlingenes lønn. Ligger et rent arbeidsuhell bak endringen?

Regjeringen er jo opptatt av fagopplæring for mange andre grupper. Gapet mellom arbeidslivets behov og befolkningens kompetanse vokser. Eldrebølgen, globalisering og automatisering, sammen med frafall i videregående skole særlig i yrkesfag, gjør at vi risikerer en stor strukturell arbeidsledighet. NHOs kompetansebarometer forteller at næringslivet har et stort behov for fagkompetanse.

Lærlinger i vår bedrift har en variert bakgrunn. Det er ungdom som har falt ut av skolen og som sliter psykisk og sosialt. Det er tidligere innsatte. Det er innvandrere og flyktninger. Alle trenger hjelp med mer enn bare det faglige. Gruppen stiller bakerst i køen for ordinære lærlingplasser. Samtidig er det her investeringen ved å satse på opplæring er mest lønnsom. Våre lærlinger får jobb. Fagbrevet er en forsikring mot å ikke bli skjøvet ut av arbeidslivet.

Vi må snakke om et arbeidsuhell. Muligvis er det en departemental silorefleks som har slått til idet forskriften skulle utformes. Utdanning skulle holdes adskilt fra arbeid. Det er i så fall i konflikt med regjeringens ønske om et sømløst system der personer med nedsatt arbeidsevne slipper å bli kasteballer mellom etater.

Spir samarbeider godt med Nav i Oslo. Sammen jobber vi for at ingen skal bli rammet av endringen. Men skal de som har størst nytte av et fagbrev få hjelp også i fremtiden, må man finne en varig løsning. Pengene er ennå ikke brukt til noe annet. Den politiske viljen burde være til stede.