Stortingskandidater ble oppløftet

Omvisning: Administrerende direktør ved Astero, Per Olav Myrstad, ga politikerne og NHO en omvisning i fabrikken på Bergmo etter å ha diskutert hvordan man kan få flere i arbeid i framtida. (Foto: Erik Birkeland)

Omvisning: Administrerende direktør ved Astero, Per Olav Myrstad, ga politikerne og NHO en omvisning i fabrikken på Bergmo etter å ha diskutert hvordan man kan få flere i arbeid i framtida. (Foto: Erik Birkeland)

– Vi kan gi opplæring til mange av dem som står utenfor arbeidslivet, og redusere utenforskapet. Vi kan da få arbeidskraft til å dekke behovet som kommer. Og det vil også spare det offentlige for store summer, var budskapet fra administrerende direktør i Astero AS, Per Olav Myrstad til toppolitikerne i Møre og Romsdal.

Han fikk onsdag fortelle om modellene og ideene Astero jobber etter og utvikler. Tilhørere var flere av fylkets toppolitikere, og NHO inkludert direktør Kristin Skogen Lund, skriver Romsdals Budstikke.

– Arbeidsledigheten i Norge vil synke, og snart kan vi komme i en situasjon der vi har knapphet på arbeidskraft. Samtidig har vi en modell i Norge som gjør at mange havner på utsida av arbeidslivet. Vi skaper et utenforskap, sier Myrstad.

Han trakk fram dagens akademisk fokuserte utdanning som et element som gjør at mage faller utenfor.

– Utdanning er viktig, men kanskje kunne flere fått mer teori og praksis gjennom arbeidssituasjoner. Da kan vi oppkvalifisere folk mens de produserer, foreslår Myrstad.

Helsebyrde

Han trakk fram helsesektoren som et området hvor det blir store utfordringer med eldreboomen som kommer. Det blir behov for langt mer arbeidskraft. Han presenterte et kinderegg av en løsning.

– Vi kan gi opplæring til mange av dem som står utenfor arbeidslivet, og redusere utenforskapet. Vi kan da få arbeidskraft til å dekke behovet som kommer. Og det vil også spare det offentlige for store summer.

Astero og Molde kommune jobber nå med å etablere et slikt pilotprosjekt, hvor en omsorgsenhet skal driftes. I tillegg kommer det snart nye prosjekt på banen på andre fagområder.

Gir resultat

Myrstad poengterte at veldig mange av dem som står utenfor arbeidslivet ønsker å komme inn i arbeidsmarkedet.

– Med iUng-prosjektet som vi har kjørt sammen med fylkeskommunen, ser vi at vi greier å påvirke folk. Vi vil forsterke og forbedre prosjektene våre framover, for vi ser at de virker. Med ganske begrensa midler klarer vi å gjøre en passiv gruppe til en aktiv gruppe i samfunnet. Det gir både økonomisk og helsemessig stor effekt.

Han oppfordrer politikerne til å være nysgjerrige. Til å erkjenne utfordringene. Og til å lage en struktur og system som gjør det mulig å bruke nye metoder for å få folk i arbeid.

Astero er et godt eksempel

Delegasjonen fra NHO og med politikere var positive til Myrstads innlegg, og hadde en god dialog om anbud, varighet på tiltak og kravene til arbeidsformidling. Til slutt fikk de en omvisning på Asteros fabrikk.

– Dette er en sak som ligger mitt hjerte nær. Jeg mener det at så mange faller utenfor arbeidslivet er vår største utfordring, det har vi ikke råd til, sier Kristin Skogen Lund til Romsdals Budstikke.

– Jeg ble spesielt glad for å høre hvor optimistisk han (Myrstad) er. Han var ikke fokusert på hva som var vanskelig, han var fokusert på hvilke muligheter vi har, fortsetter Skogen Lund.

Hun er enig i at arbeidskrafta må skapes i Norge. Med pensjonister som går ut av arbeidslivet og arbeidsinnvandrere som reiser hjem, må det skapes vekst her for å dekke behovene som vil øke, særlig innen omsorg.

Nøkkelen for å få flere ut i jobb, blir å matche bedrifter med arbeidstakere.

– Hvis man tar utgangspunkt i en bedrifts behov, og finner en kandidat som kan fylle det behovet, er det stor sjanse for at det blir suksess. Samtidig må noen ta ansvar for risikoen hvis det ikke fungerer. Astero er et veldig godt eksempel på en bedrift som gjør denne matchinga, oppsummerte Skogen Lund etter besøket.