Arbeid & Inkludering

Innhold

Ny rekord for Amento

Fra medlemsbedrifter

Publisert

#205

FAKSIMILE: Nils Gunnar Warmestad er blant de 80 som i fjor fikk fast jobb gjennom Amento-systemet. Han arbeider som sjåfør ved Expert Lyngdal, og både han og daglig leder Kai Birkrem (til venstre) er godt fornøyd. (Foto: Tom Arild Støre)

Nils Gunnar Wamestad (37) var én av de 80 som fikk seg fast jobb gjennom Amento i fjor. - Tidligere var jeg arbeidsledig, og jeg er naturligvis kjempeglad for å ha fått fast jobb, sier 37-åringen fornøyd til avisen Lister.

Etter fem måneder på prøve fikk Wamestad i september i fjor fast jobb som sjåfør ved Expert i Lyngdal.

- Samtidig som han fikk arbeidstrening, fikk vi testet ut om det var liv laga å opprette en ny sjåførstilling. Det gikk veldig greit, og i september valgte vi å gjøre stillingen fast og tilby Nils Gunnar fast jobb, sier daglig leder Kai Birkrem ved Expert-butikken i Handelsparken i Lyngdal.

- Vinn-vinn Attføringsbedriften Amento i Lyngdal har som mål å hjelpe flest mulig mennesker ut i jobb, gjennom gode tjenester.

- Vi har hatt Amento som samarbeidspartner en stund. Det fungerer slik at vi tar inn personer som Amento mener kan egne seg hos oss for en midlertidig periode. Det er en vinn-vinn-situasjon både for oss som i den perioden får gratis arbeidskraft og for den enkelte, som samtidig får verdifull arbeidslivserfaring og en referanse når man skal videre ut i arbeidslivet. To av dem vi har hatt inne til arbeidstrening har fått jobb etterpå. Per nå har vi inne to personer som er på språktrening, forklarer Birkrem.
 
Rekordår Amento satte i 2016 rekord i antall personer som de fikk ut i fast jobb. Gjennom attføringsbedriften fikk 80 personer fast jobb etter å ha vært innom Amento-systemet. Det er tre flere enn i 2015, 18 flere enn i 2014 og 37 flere enn i 2013.

Gjennom hele 2016 var det totalt 220 personer som fikk utført tjenester gjennom Amento.

- Bak hvert eneste tall er det et individ. Det å få en jobb betyr mye for den enkelte, både i form av sosialt nettverk, venner og det å bli satt pris på, sier daglig leder Stein Asle Johnsen i Amento.

Samarbeidsbedrifter Amento, som opererer både i Lyngdal, Farsund og Hægebostad har i dag totalt 150 samarbeidsbedrifter.

- Vi har et veldig godt samarbeid med næringslivet og med NAV. Vi er hele tiden på jobbjakt for dem som får utført tjenester hos oss, og har skaffet oss et godt kontaktnett for å lykkes, forklarer Johnsen.

Stein Asle Johnsen understreker at Amento driver med en rekke ulike tjenester. Attføringsbedriften driver også med jobbklubb for dem som er arbeidsledige, opplæring i arbeidsnorsk for fremmedspråklige, aktiviteter for dem som mottar sosialstønad, samt en rekke andre ting.