Arbeid & Inkludering

Innhold

Jonas satser på data hos Inko i Harstad

Fra medlemsbedrifter

Publisert

23-årige Jonas Simonsen fra Harstad ønsker mer datakunnskap. Harstad-gutten har de siste månedene jobbet ved IKT-avdelingen til Inko. - Jeg er glad for at jeg har lært med om programmering og datasikkerhet sier Jonas til Harstad Tidende.

Han møtte nylig stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) som besøkte Inko i Harstad.

Han forklarte Henriksen om hva de jobbet med. Blant annet om datasikkerhet.

- Jeg er glad for at Jonas har funnet en mulighet til å skaffe seg kunnskap og skoleplass i nær fremtid ved å ha jobbet i noen måneder her på Inko, sier Kari-Anne Opsal, som er styreleder for Inko AS.

Utenfor

- Jeg gikk i sin tid elektro på Stangnes videregående skole. Etter det var jeg i praksis og fikk fagbrev.

- Etter en periode som elektriker gikk jeg lei. Jeg synes en hverdag med kabelstrekking ble svært kjedelig. Derfor havnet jeg hos Nav, som sørget for at jeg fikk jobbe med data og informatikk ved IKT-avdelingen til Inko, sier Jonas.

- Jeg synes det har vært lærerikt og jeg har lært mye av dem som jobber her. Jeg har vært med på å lage hjemmesider og har lært en del om programmering. Jeg har nå søkt skoleplass ved en skole i Kristiansand, som har data og programmering på skoleplanen, forteller Jonas, som nå er på vei til å skaffe seg en utdannelse som han tror han kan trives med i fremtiden.

- Arbeiderpartiet vil styrke NAV sin rolle som arbeidsformidler og tilrettelegger for arbeidsgivere og arbeidstakere. Styrke NAVs arbeidslivskompetanse, herunder karriereveiledning og formidling av arbeidskraft, sier Henriksen, om noe Arbeiderpartiet har i sitt program for styrking av arbeidslivskompetansen hos NAV.

Samarbeid

- Målet er at de som er innom her ved IKT-avdeling skal komme seg videre i arbeid og praksis i bedrifter.

- Vi har en som har jobbet her som har gått videre i fast jobb hos en IT-bedrift vi samarbeider med, sier Bjørn Birkeland, som er leder for IKT-avdelingen for Inko.

- Samfunnsoppdraget vårt her ved Inko er å gi de som søker arbeid et dytt i ryggen ut i arbeidslivet. Vi er bare en mellomstasjon fra Nav til fast arbeid eller praksis, sier Harald Lind Hansen, som er veileder ved Inko.

Mindre tid

- Vi skal i hovedsak drive med Arbeidsforbedrene Trening (AFT), sier Lisbeth Ringstad, direktør ved Inko as.

- Inko har reorganisert seg som bedrift. De som kommer til oss skal i utgangspunktet være hos oss i fire måneder. Deretter er målet at de skal ut i arbeid hos en arbeidsgiver. Det være seg kommunal- eller privat sektor, sier Ringstad.

- Vi skal fortsatt være gode på arbeidsinkludering. Men Inko skal ikke være en konkurrent til byen bedrifter. Derfor har flere avdelinger tidligere vært lagt ned. Vi har fokus på hjelpe folk videre og tilbake til arbeidslivet. Det er vårt hovedfokus.

AFT-tiltak innebærer at deltakerne følges hele veien fra avklaring til overgang til jobb i et sømløst system og hvor det legges sterkere vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv på vei mot ordinært arbeid.

Inko A/S samarbeider tett med NAV og lokale arbeidsgivere. En rekke NAV-prosjekter legges ut på anbud. Det er en del av den nye hverdagen for Inko AS og andre i bransjen.

Ferske tall viser at 1 av 4 nordmenn går på NAV. Rett under 200.000 personer har nedsatt arbeidsevne. 120.000 personer av disse har behov for arbeidsrettet bistand. 72 prosent av disse mottok arbeidsavklaringspenger.