Arbeid & Inkludering

Innhold

Helt rå på å hjelpe unge ut i jobb

Fra medlemsbedrifter

Publisert

HOFF på Gjøvik har oppdaget at «null hull» i CV’n ikke alltid er riktig rekrutteringsfilosofi.

Etter to uker som kandidat hos TOPRO Kompetanse fikk Stian avtale om utprøving hos HOFF. Gunn K. Saugstad (midten) og prod. leder Trond Flesvik (t. høyre) er særdeles fornøyde. Foto: NHO

Stian jobbet som produksjonsmedarbeider i en av fabrikkene i Raufoss Industripark. I 2014 skulle fabrikken nedbemanne. Stian mistet jobben og ble værende hjemme i påvente av en skulderoperasjon. Det gav ham «hull i CV’n» og satte ham på sidelinjen.Selv korte perioder utenfor arbeidslivet kan være nok til at man blir mindre attraktiv som jobbsøker. Og når måneder blir til år havner mange raskt i bakleksa. TOPRO Kompetanse gjør en særdeles viktig oppgave for samfunnet ved å hjelpe mange av disse tilbake i jobb.

- Jeg var litt paff

Stian forklarer at to år uten jobb var tungt for motivasjonen.

- Da jeg kom til TOPRO Kompetanse var jeg litt paff. Men gjennom oppfølgingen jeg fikk så jeg at jeg hadde fremgang, og jeg møtte andre som var i samme båt som meg. Det gav meg mer lyst.

Allerede etter to uker som kandidat hos TOPRO Kompetanse fant veileder Ida Lill Karlsen en match med Stian og HOFF på Gjøvik. I oktober 2016 startet han i utprøving. På nyåret ble han fast ansatt.

HOFF er størst i Norge innen potetforedling og tar hånd om en tredjedel av Norges potetproduksjon. Her er spennet i arbeidsoppgaver stort, og sammen med 55 andre ansatte tar Stian seg nå av flere prosesser knyttet til produksjon og lager: – Jeg er alt fra prosessansvarlig til truckfører. Litt potet egentlig, smiler han ironisk.


Verdifullt samarbeid mellom TOPRO Kompetanse og HOFF

I 2015 startet TOPRO Kompetanse et samarbeid med HOFFs hovedkontor på Gjøvik, hvor formålet var å få ungdom ut i jobb. Programmet er en del av NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet, hvor en kartlegging av bedriftens behov er et viktig suksesskriterie.

Det ledet til at Hoff det første året tok imot ti ungdommer!

- TOPRO Kompetanse har gjort en grundig kartlegging av hva slags kompetanse vi trengte, understreker produksjonsleder Trond Flesvik.

- Vi må kjenne kandidaten og vi må kjenne bedriften. Det gir grunnlag for en god match, mener Gunn Kristin Saugstad. Hun er ansvarlig for Ringer i Vannet hos TOPRO Kompetanse. Det å være arbeidssøker er et 24-timers prosjekt, selv om klokken er fire på ettermiddagen, tenker man over situasjonen hele tiden. Gjennom programmet Jobb24 inviterer TOPRO kompetanse hver torsdag næringslivet til å komme på besøk og fortelle om arbeidsoppgaver og muligheter. Det gir arbeidssøkere trygghet og info som kan være nyttig i søknadsprosessen. I etterkant jobber søkerne med teori og tilpasning av søknad og CV. – Vi har hatt massevis av bedrifter innom og håper på enda flere, oppfordrer Gunn Kristin. 

Mer energi med jobb

Stian er et tydelig eksempel på at en CV med noen hull kan være like bra, om ikke også bedre.

- Det er deilig å se en som har en så stor glede over å ha en jobb, poengterer Trond og Gunn Kristin.

På det har Stian ett enkelt svar: - Man skulle kanskje tro at man blir mer sliten etter en arbeidsdag enn man gjør når man ikke er i jobb, men det blir man jo ikke. Man får mer energi!

#005

Hos HOFF er Stian alt fra prosessansvarlig til truckfører. (Fotograf: Ingvild Bergersen)