Full fart og optimisme på Velle Utvikling AS

Publisert

#205

Avdelingsleder Øyvind Berg flankert av veileder Jostein Hesjedal og fagkoordinator Kari Sæthren.

Etter en periode med turbulens og uforutsigbarhet som følge av anbudsutsetting om omstrukturering av arbeidsrettede tiltak, er Velle Utvikling AS nå utålmodige etter å komme i gang med nye, spennende oppgaver.

Vi er på besøk for å ønske bedriften velkommen som medlem nr. 40 i Læringsnettverket, og møter avdelingsleder Øyvind Berg, veileder Jostein Hesjedal og fagkoordinator Kari Sæthren. De kan nesten ikke vente med å komme i gang med AFT –tiltaket;

- Vi har allerede begynt å kalle tiltaket AFT, vi», og forteller om konstruktive møter med Nav i prosessen med å bli godkjent som tiltaksleverandør.

De har kommet langt med å planlegge innhold og framdrift i tiltaket, og er opptatte av å kunne dokumentere kompetanseheving som den enkelte tilegner seg. De har valgt å melde seg inn i Læringsnettverket primært fordi de ønsker å øke kompetansen på kartlegging av basisferdigheter, men ser ikke bort fra at de vil benytte seg av flere tilbud og medlemsfordeler etter hvert.

I tillegg til å forberede leveranse av et nytt, arbeidsrettet tiltak, har bedriften også vunnet anbud om leveranse av Introduksjonsprogram for Tjøme og Nøtterøy kommuner som blir slått sammen til Færder kommune fra 1.1.2018.

- Anbudet har en ramme på 8 år og inntil 160 samtidige deltakere. Dette gir oss forutsigbarhet, sier en begeistret Øyvind Berg, som må leie plass i nabobygget for å få plass til alle elevene.

- Velle Utvikling AS er hovedleverandør med Voksenopplæringa som underleverandør. Voksenopplæringa vil ha ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap, og skal ha kontorplass hos Velle utvikling AS, noe som vil styrke et allerede godt samarbeid om kvalifisering og arbeidsintegrering av flyktninger. Målet her er å fullføre Introduksjonsprogrammets krav om 600 timer for å få kunne søke om oppholdstillatelse. Innholdet vil være en kombinasjon av tradisjonell norskundervisning og arbeidsnorsk gjennom fagopplæring internt eller i ekstern arbeidstrening mot arbeid.

- Helt i tråd med Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (Integreringsmeldinga) med andre ord.