Engasjert stortingskomite på besøk hos Velle Utvikling

Fra medlemsbedrifter

Publisert

#205

PÅ BESØK: Stortingets arbeids- og sosialkomité på besøk hos Velle Utvikling i Tønsberg. (Foto: Velle Utvikling)

Rett før påske besøkte arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Velle Utvikling i Tønsberg. Et viktig spørsmål i møtet var at muligheten for tilrettelagt fagutdanning er fjernet i det nye tiltakssystemet.

Velle Utvikling med Per Harstad (daglig leder), Øyvind Berg (fagansvarlig) og Lars Lillejord (øk. ansvarlig) belyste utfordringen med den politiske beslutningen om å fjerne kvalifiseringstilskudd som virkemiddel.

- Vi har en rekke eksempler på at tilrettelagt fagutdanning i samarbeid med Nav og fylkeskommunen virker» fortalte Per Harstad, daglig leder, i Velle Utvikling.

En barne – og ungdomsarbeider i opplæringsløp deltok og fortalte om sine erfaringer.

Det var en engasjert og lydhør komite som skulle ta med innspillene tilbake til Stortinget for å vurdere hva som ligger av alternative muligheter for finansiering, slik at man innenfor arbeidsmarkedstiltakene fortsatt har muligheten til å ta et fagbrev.

Les fra Tønsberg Blad om besøket